خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

شناسایی و اولویت بندی شبکه و خوشه های کسب و کار

مقاله شناسایی و اولویت بندی شبکه و خوشه های کسب و کارمزیت داردراستان سمنان به روش تحلیل سلسله مراتبی

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

رشد اقتصادی همواره به عنوان یک هدف مهم به شمار می آید و خوشه های صنعتی نقش بسزایی در رشد اقتصادی دارند. امروزه رقابت به عنوان یک اصلی مهم در جهان و یک وسیله برای رسیدن به رشد متعادل اقتصادی و توسعه پایدار بشمار می رود و در میان مشکلات اصلی توسعه خوشه های صنعتی عدم یک رهیافت روشن موجب افزایش رقابت شده است. این تحقیق علاوه بر تعیین فاکتورهای تاثیرگذار بر خوشه های صنعتی نسبت به اولویت بندی این خوشه ها نیز با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی اقدام نموده است. درجه اهمیت شاخصها و زیر شاخص ها پس از اخذ نظریات کارشناسان تعیین شده است. یافته ها حاکی از آن است که در این رتبه بندی خوشه قطعات خودرو با ۲۶۴۶۵۶/۰ امتیاز رتبه نخست را به خود اختصاص داده است

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله