خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

شناسایی و تحلیل عناصرشغلی و سازمانی تاثیرگذار

مقاله شناسایی و تحلیل عناصرشغلی و سازمانی تاثیرگذار بربرندسازی کارفرما

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

در دنیای رقابتی امروز، شرکتها مجبورند تا خود را از رقبایشان متمایز سازند و این تمایز نه تنها در محصولات و خدمات، بلکه در ایفای نقش کارفرما هم اتفاق میافتد. این پژوهش به بررسی عناصر شغلی و سازمانی می پردازد که یک شرکت را هم برای کارکنان بالقودی آن (دانشجویان) و هم برای کارکنان فعلی آن جذاب می سازد و مشخص می کند که یک شرکت چگونه می تواند از برندسازی کارفرما برای مرتبط ساختن این عناصر استفادد کند. مفهوم جذابیت کارفرما در ادبیات منابع انسانی بسیار شناخته شدد است. با این وجود، مفهوم برندسازی کارفرما یک بعد جدید به این مفهوم اضافه می کند. علاوه بر دانستن اینکه چه چیزی موجب جذابیت درونی یک شرکت می شود (جذابیت کارفرما)، این مفهوم آنچه موجب جذابیت یک شرکت چه به صورت درونی و چه به صورت بیرونی و مطلوبیت آن به عنوان یک کارفرما می شود را در برمی گیرد. پژوهشی مبتنی بر مدلهای ترکیبی مطالعه ی ادبیات و مطالعهی کمی صورت گرفت. از مطالعه ی ادبیات مشخص شد که یک شرکت باید از طریق برندسازی کارفرما و هماهنگی این پیام با وضعیت داخلی اش، بین عناصر جذابیت ارتباط برقرار کند . نتایج نشان داد که کارکنان و دانشجویان عناصر سبک رهبری، شرایط استخدام و ایمنی شغلی را مهمترین عناصر مرتبط با برندسازی کارفرما دانسته اند.

 

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله