خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

طبقه بندیABCچندمعیاره موجودی بااستفاده ازمنطق فازی

مقاله طبقه بندی ABC چند معیاره موجودیها با استفاده از منطق فازی

چکیده مقاله:
طبقه بندی موجودی ها با استفاده از تحلیل ABC یکی از گسترده ترین تکنیک های مورد استفاده در سازمان هاست. درطبقه بندی کلاسیک، اقلام بر اساس دو معیار قیمت واحد و مصرف سالیانه طبقه بندی می شوند. شیوه های نوین طبقه بندی از چندین معیار استفاده می کنند. این مقاله ضمن مرور نسبتاً کاملی از مدل های طبقه بندی چند معیاره موجودی، با استفاده از منطق فازی روشی ساده جهت طبقه بندی چند معیاره موجودی ها ارائه می کند. در این روش ابتدا معیارهائی برای طبقه بندی انتخاب می گردند، سپس با استفاده از یک سیستم فازی اقلام در طبقه های مختلف جای می گیرند. این مدل جهت طبقه بندی قطعات انبارهای تولیدی داخلی شرکت سایپا مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار MATLAB مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله