خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

طراحی الگویی برای سنجش کیفیت خدمات اینترنتی بانکها

طراحی الگویی برای سنجش کیفیت خدمات اینترنتی بانکها

مورد مطالعه : بانک *****

چکیده

با افزایش رقابت در صنعت بانکداری امروز، یکی از استراتژی هایی که با موفقیت بانک ها همراه بوده است، ارائه خدمات با کیفیت بالا می باشد. با توجه به افزایش روز افزون تکنولوژی های نوین نظیر اینترنت و ورود این فناوری به عرصه فعالیت های تجاری و مالی، لازم است بانک ها برای بقا در جهان رقابتی کنونی و پیشی گرفتن از رقبایشان به دنبال گسترش خدمات بانکداری اینترنتی باشند.

برای ارائه خدمات با کیفیت مناسب، ابتدا باید معیارها و ابعاد کیفیت خدمات را از منظر ادراکات مشتریان شناسایی نموده و جهت هرچه بهتر شدن کیفیت خدمات با توجه به آن ابعاد کوشید. هدف از انجام این تحقیق شناسایی ابعاد موثر بر کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی با توجه به ادراکات مشتریان می باشد. بدین منظور پرسشنامه ای مشتمل بر ابعاد شناخته شده در مدل های مختلف کیفیت خدمات اینترنتی نظیر ای سرو کوال، سایت کوال و … که تا کنون در جهان به دست آمده، تهیه شد و از طریق سامانه سنجش رضایت مشتریان بانک *** در اختیار مشتریان قرار گرفت.

برای تحلیل داده از روش های تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و همچنین آزمون میانگین جامعه استفاده شده است. در نهایت وضعیت موجود اینترنت بانک *** با توجه به ابعاد حاصله مورد بررسی قرار گرفت که کلیه فرضیات تحقیق مورد تایید قرار گرفته اند.

در دو بعد پاسخگویی و طراحی ظاهری هرچند میانگین جامعه بیش از متوسط  مورد نظر تحقیق بوده است، لیکن ضعف هایی مشاهده شده است. من جمله، عدم وجود راهنمایی و دستور العمل هایی برای یافتن راحت مطالب مورد نظر کاربران اینترنت بانک، چیدمان مناسب مطالب سایت که سبب سردرگمی مشتریان می شود، که به طور اجمالی به بررسی آن پرداخته می شود.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله