خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

طراحی مفهومی سیستم تولید همزمان برق و حرارت (زیر س

یکی از روشهایی که برای افزایش کارایی و امنیت تولید توان در دنیا مورد استفاه قرار می‌گیرد تولید همزمان برق و حرارت در محل مصرف است. حذف تلفات تلفات شبکه و بالارفتن ظرفیت آن و جلوگیری از هدر رفت توان حرارتی از مزایای اقتصادی و بالارفتن پدافند غیر عامل و کاهش ضربه پذیری سیستم تولید توان به دلیل پراکندگی در نقاط متعدد از مزایای امنیتی آن است. از اینرو در این پژوهش این روش تولید توان مورد بررسی قرار گرفته و راهکار استفاده از آن ارائه  می‌شود.

در این پژوهش ابتدا در فصل اول مقدمه ای از تجربیات کشور های مختلف و انواع سیستم های تولید همزمان ارائه می‌گردد، در فصل دوم زیر سیستم های  سیستم CHP مورد بررسی قرار گرفته و انواع تجهیزات موجود و شرایط کاربرد آنها معرفی می‌شود. در فصل سوم ساختاری برای احداث CHP ارائه می‌گردد، در این فصل با درنظر گرفتن جمیع شرایط  محیطی، فنی و اقتصادی مرحله به مرحله  چک لیست های احداث CHP طراحی  می‌شود، برای تهیه چک لیست های  زیر سیستم الکتریکال معیار های فنی تجهیزات، با در نظر گرفتن شرایط کاری این تجهیزات در نیروگاههای کشور و استاندارد های بین المللی ساخت تجهیزات الکتریکی و کاتالوگ های برند های معتبر جهانی ارائه شده است. در نهایت در فصل چهارم با توجه به ساختار ارائه شده در فصل سوم سیستم CHP برای یک نمونه  طراحی شده و در فصل پنجم محاسبات اقتصادی برای سیستم فصل چهارم در حالات مختلف کاربری، انجام شده و بازار هدف بهینه معرفی می‌گردد.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله