خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

طراحی یسستم آبرسانی شهر کرج با نرم افزار epanet

در این پروژه سیستم آب رسانی برای شهر کرج طراحی گردیده است. طراحی شامل قطر لوله ها در سطح شهر با توجه به بازه های استاندارد سرعت و فشار در لوله ها می باشد. در این پروژه پس از مشخص کردن میزان تقاضا آب و ارتفاع نقاط مختلف شهر ، به طراحی پرداخته شده است. 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله