خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

طراحی یک مدل مدیریت استراتژیک با تفکر اقتصادی

مقاله طراحی یک مدل مدیریت استراتژیک با تفکر اقتصادی در مسیر ارتقا توسعه پایدار

چکیده مقاله:

با توجه به اینکه امور کلی سازمان همواره با یک نگاه بالا به پایین اداره می شود لذا تفکر استراتژیک جهت کلی سازمان و تخصیص منابع و چگونگیتفویض اختیارت و نهایتا نوع هدف ها را تعیین می کند و از طرفی هدف مهم و اساسی سازمان ها در کنار رسیدن به اهداف سازمانی، بقاء سازمان میباشد. لذا با یک نگاه استراتزیک صحیح که کلیه ی شاخص های استاندارد را در نظر گیرد و با ستفاده از این استاندارها اثر بخشی استراتزیک را افزایشمی دهد، می توان در مسیر کارایی و اثر بخشی سازمان قدم برداشت و موجبات بقاء سازمان و وصول اهداف سازمان را به شیوه ای مناسب و استراتژیکرقم زد.در مقاله هدف بر ان بوده که اهمیت نگاه استراتژیک توام با تفکر اقتصادی در مسیر توسعه پایدار که عامل اصلی ابادانی و پیشرفت کشورها است، مشخص شود و در جهت توسعه پایدار قدم هایی برداشته شود که قابل تعمیم به رشد اقتصاد باشد. و از یک نگاه استراتژیک و مدل استراتژیک تبعیت کند.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله