خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

عدالت و توزیع درآمد درایران

مقاله عدالت و توزیع درآمد درایران

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

عدالت از مسائلی است که به جهت گستردگی و عمق مفهومی نمی توان آن را تنها در چهارچوب حوزهای خاص از علوم انسانی مورد بررسی قرار داد. اما شاید ملموس ترین مصداق وجود یا عدم وجود عدالت را بتوان در حوزه اقتصادی جامعه مشاهده کرد. این مفهوم به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در قالب مباحثی چون برابری و مساوات، نحوه توزیع درآمد و ثروت، جهت گیری های رشد و توسعه و… در ادبیات اقتصادی مطرح شده است؛ در این پژوهش با استفاده از ادبیات اقتصادی عدالت و دادههای آماری اقتصاد ایران به بررسی چگونگی توزیع درآمد، نرخ بیکاری و صنعت در مناطق شهری و روستایی، بین استان های ایران پرداخته شده است. نتایج پژوهش بیانگر عدم وجود برابری در تمامی سطوح مذکور در ایران است

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله