خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

عوامل موثربرریسک ورشکستگی درایران

مقاله عوامل موثربرریسک ورشکستگی درایران

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

در این پژوهش ، به بررسی عوامل موثر بر ریسک ور شکستگی در ایران می پردازیم. عوامل مورد بررسی مواردی هستند که ناشی از تصمیمات مدیریتی می باشد . این عوامل شامل مدیریت سود ، محافظه کاری شرطی و غیر شرطی، کارایی مدیریت، ساختار سرمایه ، شاخص دوره تبدیل وجه نقد می باشد. برای انجام پژوهشی ۲۱۶ شرکت از بین شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران را که شرایط مورد نظر مارا داشتن انتخاب نموده و سپس با استفاده از فرمول کو کران ۷۶ شرکت به عنوان نمونه جهت انجام آزمون انتخاب نمودیم. برای محاسبه ریسک ورشکستگی ، از مدل آلتمن استفاده نمودیم و سپس رابطه بین متغیر مستقل مورد نظر را با ریسک ورشکستگی بررسی کرده و به این نتیجه رسیدیم که رابطه محافظه کاری غیر شرطی با ریسک ورشکستگی مثبت و معنادار و همچنین محافظه کاری شرطی رابطه منفی و معنادار ، مدیریت سود رابطه منفی و معنادار ، ساختار سرمایه رابطه منفی و معنادار با ریسک ورشکستگی دارند همچنین کارایی مدیریت و شاخص دوره تبدیل وجه نقد هیج گونه رابطه معناداری با ریسک ورشکستگی ندارند

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله