خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

عوامل موثر بر اعتماد عمومی به بانکداری الکترونیک

مقاله:عوامل موثر بر اعتماد عمومی به بانکداری الکترونیک

(مورد مطالعه: بانک صادرات ایران)

اولين همايش ملي چالش هاي مديريت فناوري اطلاعات در سازمان ها و صنايع

چکیده

بانکداری الکترونیک یکی از روش های نوین در بانک هاست که بی شک جلب اعتماد مشتریان یکی از مولفه های اساسی در موفقیت آن محسوب می شود. علی رغم اهمیت اعتماد در تجارت الکترونیک، هنوز معنا و مفهوم آن تا حدودی در هاله ای از ابهام قرار دارد؛ از این رو، پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن پرداختن به مفهوم اعتماد و ابعاد آن در تجارت الکترونیک، عوامل موثر بر اعتماد عمومی به بانکداری الکترونیک را مورد بررسی قرار دهد. بدین منظور پرسشنامه ای با ۳۱ گویه طراحی و در اختیار مشتریانی که در دوره زمانی تحقیق، حداقل یکبار از خدمات بانکداری الکترونیک شعب بانک صادرات ایران در تهران بهره برده اند، قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که پایداری شبکه، سرعت اینترنت، دسترسی به خدمات الکترونیک و امنیت خدمات الکترونیک، قابلیت پیش بینی اعتماد عمومی به بانکداری الکترونیک را دارا بوده و رابطه مثبت و مستقیم با آن دارند، اما بین عوامل جمعیت شناختی شامل جنسیت، سن و تحصیلات و اعتماد عمومی به بانکداری الکترونیک رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین به ترتیب امنیت خدمات الکترونیک، سرعت اینترنت، دسترسی به خدمات الکترونیک و پایداری شبکه نیز دارای بیشترین قدرت پیش بینی اعتماد به بانکداری الکترونیک اند.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله