خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

عوامل موثر بر بهبود مدیریت نوآوری

فصل دوم پایان نامه با منابع دقیق ۷۰ صفحه به صورت فایل وورد

نوآوری به عنوان پاسخی است که سازمان‌ها در برابر تحولات و دگرگونی بازار ارائه می‌کنند تا در عرصه رقابت با دیگر شرکت‌ها ضامن بقا و رشد آنها گردد. بنابراین تدوین سیاست‌های مناسب برای نوآوری و پیروی از آنها سبب خواهد گشت تا ایجاد، توسعه و بکارگیری نوآوری‌ها آسان‌تر گشته و در ارتباط و تعامل با عوامل درون سازمانی و برون سازمانی به بهترین ساختار نوآوری دست یافت (Becheikh et al, 2006).

در این عصر برای بقا و پیشرفت باید جریان نوآوری در سازمان را تداوم بخشید تا از رکود و نابودی ممانعت شود. شرط بقا در دنیای متلاطم کسب و کار توجه به تحولات محیطی، نوآوری و درک ابعاد گوناگون ایجاد نوآوری در کسب و کار است. نوآوری را می‌توان تغییری بدیع دانست که براساس اندیشه‌های جدید و بدون سابقه ایجاد شده است. بنابراین نوآوری نوعی تغییر است، اما هر تغییری نوآوری نیست (شفیعی نیک‌آبادی و همکاران، ۱۳۸۸). در اکثر کشورهاي در حال توسعه درک صحيحي از فرايندهاي نوآوري و نقش آن در توسعه فناوري وجود ندارد و عمدتاً توسعه فناوري را منحصر به تحقيق و توسعه دانسته و از ماهيت سيستمي فرايند نوآوري و توسعه فناوري شناخت کافي ندارند. به همين دليل به اهميت فوق‌العاده روابط شرکت‌ها و نهادهاي مختلف و نوع روابط آنها و تاثيرپذيري اين شرکت‌ها و نهادها و روابط ميان آنها از محيط عرفي کشور توجهي نمي‌شود. علاوه برآنچه در بالا ذکر شد نبود اطلاعات آماري کافي و دقيق يکي از عمده‌ترين مشکلات کشورهاي در حال توسعه مي‌باشد که مانع از تدوين سياست‌هاي مناسب و انجام تحليل‌هاي دقيق و هدفمند مي‌شود. بدين ترتيب انجام سنجش نوآوري و جمع‌آوري اين اطلاعات در يک بانک اطلاعاتي، علاوه بر اينکه انجام تحليل‌هاي مناسب و تدوين سياست‌هاي بهتر را ممکن مي‌سازد، مبناي مناسبي را براي انجام تحقيقات بعدي فراهم مي‌کند(Broring, 2008)

يکي از مولفه‌هاي اصلي سياست‌هاي توسعه فناوري و نوآوري کارآمد، شناسايي و سنجش شاخص‌هاي موثر بر نوآوري در صنايع و سازمانها مي‌باشد. به همين منظور ضروري است که بتوانيم وضعيت موجود خود را سنجيده، با وضعيت مطلوب مقايسه نموده و ميزان شکاف موجود را استخراج کنيم تا بدين طريق قادر به شناسايي نقاط قوت و ضعف خود باشيم. از اين رو شناسايي شاخص‌هايي که بتوانند تمامي ابعاد نوآوري را به صورت کمي مورد سنجش و ارزيابي قرار داده و نمايي از وضعيت موجود را نمايان سازند، از لوازم ضروري سياست‌گذاري نوآوري در سازمان است (حضوری و حداد، ۱۳۸۴). از سويي با تحليل وضعيت نوآوري در سازمان، ارائه پروژه‌هاي بهبود به منظور افزايش نوآوري سازمان جزء لاينفک برنامه‌ريزي استراتژيک توسعه نوآوري سازمان قرار خواهد گرفت. با توجه به چنين حالتي، چنانچه سازمان‌ها قصد اجراي تمامي فرصت‌ها و دستيابي به بهبود ناشي از آنها را داشته باشند مجبورند حجم زيادي از منابع خود را صرف نمايند، عليرغم اينكه ممكن است بسياري از آنها تاثير بسيار كمي در حصول نتايج مثبت افزايش نوآوري در سازمان به همراه داشته باشند. از آنجائيكه طبيعتاً در هر سازمان محدوديت منابع وجود داشته و مديران دائماً سعي دارند كه با استفاده از حداقل منابع به حداكثر نتايج دست يابند، لذا اولويت‌بندي زمينه‌هاي بهبود شناسايي شده در راستاي افزايش نوآوري در سازمان و انتخاب كليدي‌ترين مساله‌هاي سازمان بسيار ضروري بوده و سازمان‌ها همواره با اين خطر مواجه هستند كه به هر دليلي مشغول حل مساله‌هاي كم اهميت شده و از حل مساله‌هاي كليدي سازمان خود غافل شوند كه نتيجه اين اشتباه استراتژيك هم اتلاف منابع خواهد بود و هم اين كه اميد و باور به بهبود نوآوري، در سازمان تضعيف مي‌شود كه فرجامي جز روز مرگي و هم زيستي مسالمت آميز با مسائل و مشكلات موجود نخواهد داشت (Kafouros et al, 2008).

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله