خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

فصل دوم تحلیل و برنامه ریزی استراتژیک

فصل دوم پایان نامه تحلیل و برنامه ریزی استراتژیک با منابع دقیق به صورت فایل وورد در ۱۱۳ صفحه

همه سازمانهای عمومی و خصوصی، تولیدی و خدماتی و غیره از مدیریت استراتژیک به منظور مقاومت در مقابل رقابت شدید بازار به طور گسترده­ای استفاده میکنند (خورشید و رنجبر، ۱۳۸۹: ۲۰). مدیریت استراتژیک، هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه ای چندگانه است که سازمان را قادر میسازد به هدفهای بلندمدت خود دست یابد. بدین ترتیب، استراتژی ابزاری است که شرکت میتواند بدان وسیله به هدفهای بلندمدت خود دست یابد. استراتژیهای شرکت میتوانند به صورت گسترش دادن فعالیت در سطح جغرافیایی، تنوع بخشیدن به فعالیتها، خرید شرکتهای دیگر و غیره باشد (صفری و کیایی، ۱۳۸۷: ۲). سازمانهای کنونی به طور مداوم با محیطی متلاطم و ناآرام رو به رو هستند و تهدیدهای محیطی از هر سو حیات و بقای آنها را به مخاطره می­اندازد. به همین دلیل سازمانها باید جایگاه فعلی خود را بشناسند، تواناییها و ضعف­های خود را دقیقا تحلیل کنند و با تکیه بر تواناییها از فرصت­های محیطی استفاده کرده و خود را برای برخورد با تهدیدها آماده کنند (شهاب فرد و همکاران، ۱۳۸۸: ۱۲۱).

مدیریت استراتژیک از چهار عنصر مهم و اساسی تشکیل شده است (Rao & Krishna, 2003: 98): الف: تحلیل استراتژیک. ب: انتخاب استراتژی. ج: اجرای استراتژی. د: ارزیابی استراتژی. تحلیل استراتژیک اولین مولفه مدیریت استراتژیک است. در تحلیل استراتژیک، یک مجموعه فعالیتهای منطقی ملاحظه میشود که مشتمل بر شناخت فرصتها و احتمال خطر در مورد راه حلهای موجود است (Quinn et al, 1998: 65). برای تحلیل استراتژیک ابتدا باید تحلیل کاملی از محیط درونی و برونی سازمانها انجام شود. این تحلیل میتواند به صورت فردی یا گروهی توسط یک تیم استراتژیست سازمان انجام گیرد و این تحلیل میتواند یک مبنای خوب برای تنظیم و انتخاب استراتژی فراهم آورد (Chang & Huang, 2006: 42). همچنین تنظیم استراتژی، فرآیندی برای توسعه طرحهای بلندمدت به منظور واکنش اثربخش به تهدیدات و فرصتهای محیطی در پرتو قوتها و ضعفهای سازمان است. مرحله دوم یعنی انتخاب استراتژی به منظور تنظیم یک سلسله اقدامهای مناسب و شایسته، ارزیابی و انتخاب از میان آنها صورت میگیرد (خورشید و رنجبر، ۱۳۸۹: ۲۰). رویکردها و تکنیکهای بسیاری را میتوان برای تحلیل محیطهای درونی و برونی سازمان و موارد استراتژیک و در نتیجه تدوین استراتژی به کار برد (Dincer, 2004: 13). در میان آنها ماتریس SWOT، که قوتها، ضعفها سازمان، فرصتها و تهدیدهای محیطی آن را ارزیابی میکند متداول تر و مشهورتر است. این مدل، یک ابزار حمایت از مدیریت برای تصمیم گیری است و عموما برای تحلیل نظام مند محیط های درونی- بیرونی سازمان به منظور رسیدن به رویکردی نظام مند و نیز حمایت از موقعیتهای تصمیم به کار برده میشود (Stewart et al, 2002: 685).

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله