خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

فصل دوم پایان نامه اثربخشی دوره های آموزشی

فصل دوم پایان نامه اثربخشی دوره های آموزشی شامل ۸۷ صفحه فایل وورد با منابع دقیق و کلیه مدلها

امروزه سازمان­ها بر فراهم­سازی فرصت­های یادگیری برای کارکنان در سطوح متفاوت سازمانی تأکید داشته و همزمان با افزایش، توجه به آموزش انتظارات و توقعات نیز ارتقاء یافته است. اگر در گذشته برگزاری دوره­های آموزشی و شرکت کارکنان در آنها اقناع کننده به نظر می رسید، امروزه از آموزش انتظار می­رود که بتواند تحقق اهداف سازمانی را تسهیل نماید. بنابراین در نظام آموزش سازمان­ها علاوه بر انجام آموزش، باید به اثربخشی این دوره­ها نیز توجه شود. اثربخشی آموزش را “مطالعه فرد، آموزش و ویژگی­های سازمانی که فرآیند آموزش را قبل، در طول و پس از آموزش تحت تأثیر قرار می­دهد”، تعریف نموده­اند. در همین راستا یک برنامه آموزشی، تنها زمانی می­تواند ارزشمندی خود را توجیه کند که شواهد قابل اطمینان و معتبری در مورد تأثیر آن بر بهبود عملکرد شرکت کنندگان در دست باشد (ظریف صنایعی، ۱۳۸۹). این امر به جنبه مهمی از آموزش اشاره دارد که معمولاً از آن با عنوان اثربخشی آموزش یاد می­شود. به عبارت دیگر ارزش آموزش نیز مانند سایر فعالیت­های سازمانی از طریق تعیین تأثیر در دستیابی به اهداف سازمان اندازه­گیری می شود. شکی نیست که آموزش اثربخش است، اما در ارائه آموزش های اثربخش شرایط و عواملی وجود دارد که بر کاهش یا افزایش میزان اثربخشی دوره های آموزشی تأثیرگذار است. بنابراین باید عوامل مؤثر بر اثربخشی دوره­های آموزشی در سازمان­ها شناسایی شود تا بر کارایی این دوره­ها افزوده گردد (Thomas & Qiu, 2012). یکی از این سازمان­ها مجتمع پارس جنوبی است، که در بیان اهمیت آن همین بس که، میدان گاز پارس جنوبی به عنوان کانون توسعه صنعتی کشور و مرکز ثقلی برای افزایش توان مهندسی شرکت­های داخلی و تولیدکنندگان تجهیزات صنعتی تبدیل شده است. تأثیر پارس جنوبی در بخش­های عظیمی از صنعت نفت و گاز و صنایع مرتبط به گونه­ای بوده است که موجب خودکفایی در ساخت برخی از تجهیزات این صنعت شده است. در حوزه اشتغال­زایی نیز با توجه به تجربه موجود و نظر کارشناسان، در هر فاز از توسعه میدان گازی پارس جنوبی، ۲۰ هزار فرصت شغلی ایجاد می­شود. قاعدتاً با توجه به اهمیت اقتصادی- سیاسی که مجتمع پارس جنوبی برای کشورمان دارد توجه به آموزش نیروی اناسنی شاغل در این مجتمع و اثربخشی دوره­های آموزشی آن بسیار مهم خواهد بود (عزیزپور و فرهادی، ۱۳۸۹). با توجه به مقدمه بیان شده در این پایان نامه قصد داریم تا عوامل مؤثر بر اثربخشی دوره­های آموزشی را شناسایی نماییم.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله