خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

قابلیت نسبت‌های مالی در پیش‌بینی ورشکستگی

پژوهش حاضر، در ۵۰ صفحه با بهره‌گیری از منابع دقیق و معتبر به بررسی چارچوب نظری و پیشینه موضوعِ  قابلیت نسبت‌های مالی در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌های عدم تادیه تسهیلات اعطائی بر اساس مدل آلتمن پرداخته است.

گفتار اول: ارتباط بین سیستم های حسابداری،اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان

گفتار دوم: ورشکستگی،تداوم فعالیت و قوانین و مقررات مربوطه

گفتار سوم: پیش بینی، مدل یا الگو و ابزارهای مالی (نسبتهای مالی) پیش بینی

گفتار چهارم: تسهیلات اعطایی(تخصیص منابع) ، وصول مطالبات و ریسک اعتباری

گفتار پنجم: سوابق مطالعات ورشکستگی و پیشینه تحقیق

گزیده‌هایی از این مطالعه به شرح زیر است:

به منظور پی بردن به فرایندهای تصمیم گیری هر یک از سرمایه گذاران، مطالعاتی بویژه در دهه های ۱۹۵۰،۱۹۶۰ برای پی بردن به چگونگی اطلاعاتی که می بایست در گزارشهای مالی منعکس شود انجام شد به دنبال این مطالعات مدلهای متعارفی که ابتدا بر اساس تئوریهای اقتصادی پی ریزی شده بود نیز تدوین شده و به تدریج تکامل یافت. با انجام این مطالعات امید می رفت که حسابداران قادر به تعین اطلاعات مالی مورد نیاز سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان باشند. از آن زمان تا کنون، حسابداران به جای مفهوم مربوط بودن بیشتر بر مفهوم هزینه ـ فایده (نفع و ضرر) و همچنین برعلایق استفاده کنندگان به جای نیاز اطلاعاتی آنان تأکید کرده اند (هندریکس،۱۹۸۲،۴۹).

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله