خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

لزوم توجه به توسعه پایدار درزمینه حسابداری و مسئول

مقاله لزوم توجه به توسعه پایدار درزمینه حسابداری و مسئولیت اجتماعی درحوزه حسابداری

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

توسعه پایدار از یک سو به حفظ محیط زیست و از سوی دیگر به حفظ ساختارهای اجتماعی و اقتصادی منجر میگردد. نکته مهم در ادبیات مرتبط پایداری می باشد که لزوم توجه به حفظ و دستیابی به منافعی خارج از چارچوبهای فردی و سازمانی و خارج از ابعاد زمانی حال می باشد. از گستردگی حوزه زمانی و قلمرو مکانی پایداری اینگونه استباط می گردد که دستیابی به این مهم میسر نمی باشد مگر در صورت شناخت دقیق مساله و بکاری و لزوم توجه به آن در همه زمینه های علمی و اجتماعی . در نظر گرفتن نیازهای نسل فعلی و حفظ منابع و ثروت ها برای نسل های آینده، به چالشهایی در مورد مشارکت صاحبنظران و متولیان اجرایی رشته های مختلف در تصمیم گیری ها و ادارد فعالیتهای مرتبط با زمینه تصمیم گیری و کاری را در پی خواهد داشت در این مقاله سعی خواهد شد با تشریح توسعه پایدار در زمینه حسابداری و همچنین مسئولیت اجتماعی حسابداری لزوم توجه به این مقوله در حوزد حسابداری بیان گردد

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله