خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

محاسبات ابری

فصل اول : محاسبات ابري

۱-۱ محاسبات ابری چيست؟……………………………………………………………………………………… ۲

۱-۲ ديدگاه هاي مختلف در خصوص محاسبات ابري………………………………………………………. ۴

۱-۳ شناخت بهتر محاسبات ابری………………………………………………………………………………… ۸

۱-۴ محاسبات جادویی یا Magic Computing :………………………………………………………. 10

۱-۵ پروژکتور پوشیدنیOmniTouch:………………………………………………………………………. 12

۱-۶ مزایا و نقاط قوت Cloud Computing…………………………………………………………….. 15

   ۱-۶-۱ هزینه های کامپیوتری کم تر…………………………………………………………………………… ۱۶

   ۱-۶-۲ کارآیی توسعه یافته……………………………………………………………………………………… ۱۶

   ۱-۶-۳ هزینه های نرم افزاری کم تر………………………………………………………………………….. ۱۶

   ۱-۶-۴ ارتقای نرم افزاری سریع و دائم………………………………………………………………………. ۱۷

   ۱-۶-۵ سازگاری بیشتر فرمت اسناد…………………………………………………………………………… ۱۷

   ۱-۶-۶ ظرفیت نامحدود ذخیره سازی………………………………………………………………………… ۱۸

   ۱-۶-۷ قابلیت اطمینان بیشتر به داده………………………………………………………………………….. ۱۸

   ۱-۶-۸ دسترسی جهانی به اسناد……………………………………………………………………………….. ۱۸

   ۱-۶-۹ در اختیار داشتن آخرین و جدیدترین نسخه………………………………………………………. ۱۹

   ۱-۶-۱۰ همکاری گروهی ساده تر…………………………………………………………………………….. ۱۹

   ۱-۶-۱۱ مستقل از سخت افزار…………………………………………………………………………………. ۲۰

۱-۷ نقاط ضعف Cloud Computing…………………………………………………………………….. 20

   ۱-۷-۱ نیاز به اتصال دائمی به اینترنت ………………………………………………………………………. ۲۱

   ۱-۷-۲ با اتصال های اینترنتی کم سرعت کار نمی کند……………………………………………………. ۲۱

   ۱-۷-۳ می تواند کند باشد……………………………………………………………………………………….. ۲۲

   ۱-۷-۴ ویژگی ها ممکن است محدود باشند………………………………………………………………… ۲۲

   ۱-۷-۵ داده های ذخیره شده ممکن است از امنیت کافی برخوردار نباشند……………………………. ۲۲

۱-۸ چه کسانی می توانند از مزایای Cloud Computing بهره مند شوند؟………………………… ۲۳

   ۱-۸-۱ چه کسانی باید از Cloud Computing استفاده کنند؟……………………………………… ۲۳

   ۱-۸-۲ کاربرانی با نیازهای روزافزون…………………………………………………………………………. ۲۴

   ۱-۸-۳ چه کسانی نباید از Cloud Computing استفاده کنند؟…………………………………….. ۲۵

۱-۹ فناوری محاسبات ابري و نگرش‌های گوناگون ………………………………………………………… ۲۷

۱-۱۰ ویندوز ۸ و محاسبات ابری……………………………………………………………………………….. ۳۰

۱-۱۱ چاپ ابری گوگل چیست ؟……………………………………………………………………………….. ۳۳

   ۱-۱۱-۱ چگونه پرینتر خود را در اینترنت به اشتراک بگذارم ؟…………………………………………. ۳۵

   ۱-۱۱-۲ دوستان من چگونه می توانند از چاپگر من استفاده کنند ؟……………………………………. ۳۶

۱-۱۲ تفاوت رایانش ابری با رایانش مشبک…………………………………………………………………… ۳۷

۱-۱۳ ده واقعیت اساسی درباره رایانش ابری………………………………………………………………….. ۳۹

۱-۱۴ رشد cloud computing تا سال ۲۰۱۳…………………………………………………………… ۴۰

فصل دوم : امنيت در محاسبات ابري

۲-۱ مسائل امنيتي……………………………………………………………………………………………………. ۴۲

   ۲-۱-۱ مسائل امنیتی برای تراکمات…………………………………………………………………………… ۴۵

۲-۲ ذخیره داده های رمزدار برای توده های انبوه…………………………………………………………….. ۴۹

۲-۳ مروری بر HADOOP…………………………………………………………………………………….. 51

   ۲-۳-۱ عدم کفایت HADOOP…………………………………………………………………………….. 53

   ۲-۳-۲ طراحی سیستم……………………………………………………………………………………………. ۵۴

   ۲-۳-۳ تلفیق اجرای Sun XACML درون HDFS………………………………………………….. 58

   ۲-۳-۴ تصدیق شدید…………………………………………………………………………………………….. ۶۰

خلاصه مطالب و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………….. ۶۱

منابع………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۲

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله