خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

مدیریت دانش همکاری جمعی

مقاله مدیریت دانش همکاری جمعی

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

هدف این مطالعه بیان اصول اساسی و زیربنایی پردازش دانش در دوره جدیدی از همکاری جمعی و فراهم سازی دستورالعملی یکپارچه برای مدیریت دانش سازمانی بر اساس شناسایی شکاف های موجود بین نظریه های مدیریت دانش فعلی و ابتکارات دانش نوظهور مانند وب ۲٫۰ حرفهای -آماتور، جمع سپاری و همچنین نوآوری باز است. مطالعه ادبیات پژوهشی به منظور مرتبط سازی این مطالعه با نظریه های مرسوم در مدیریت دانش و پیشنهاد اصول اساسی مدیریت دانش همکاری جمعی انجام شده است. مدل سازی شی گرا برای طراحی مدل تعاملی مورد استفاده قرار گرفته است. روش مطالعه موردی به کار گرفته شد تا دو روش معمول انجام شده توسط شرکت گولد کورپ و همچنین آژانس پروژه های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی را مورد بحث قرار دهد. این مقاله مدل مدیریت دانش جدیدی با نام مدیریت دانش همکاری جمعی را پیشنهاد می کند و اصول اساسی و مدل تعاملی آن را ارائه می کند. همچنین در این مقاله شکاف میان شیوههای نوظهور و نظریه های مدیریت دانش موجود را شناسایی می کند و دنباله طولانی حوزه مدیریت دانش سازمانی را بررسی کرده و دامنه مطالعات رایج مدیریت دانش را گسترش میدهد سپس به حرفهای – اماتور تغییر موضع می دهد تا در هزینهها صرفهجویی کند و ریسک مدیریت دانش سازمانی را نیز کاهش دهد و مزایای باز کردن دانش داخلی سازمانی و تغییر باورهای اصلی در مدیریت دانش مرسوم را برجسته میسازد. درنهایت، دانش سازمانی را به دو نوع دانش محیط کاربرد و دانش غیر محیط کاربرد طبقه بندی کرده و برخی از سیاستهای مدیریتی را ارائه میکند

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله