خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

مدیریت دانش و مدیریت مشارکتی و فرهنگ سازمانی

فصل دوم پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت دانش و مدیریت مشارکتی با توجه به نقش میانجی فرهنگ سازمانی در ۵۶ صفحه با منابع دقیق

در عصر حاضر، يكي از ابزارهايي كه مي­تواند سازمان را در تامين اين اهداف ياري رساند، مديريت دانش است از این رو سازمانها باید محیطی برای اشتراک، انتقال و تبادل دانش در میان اعضا به وجود آورند و افراد را درجهت مفهومی کردن تعامل خویش آموزش دهند. با توجه به افزایش پیچیدگی و سرعت تغییرات محیطی سازمان‌ها، ایجاد تفکر سیستمی و بینش مشترک در سازمان و همچنین برقراری مدیریت مشارکتی در سازمان احساس می‌شود. از طرفی اجرای موثر یک سبک مدیریت مشارکتی توسط فرهنگ سازمانی صورت می­گیرد.

فرهنگ سازماني بر تمام جنبه­هاي سازماني تاثير مي­گذارد و بر اساس اعتقادات و ارزشهاي مشترك، به سازمان­ها قدرت مي­بخشد و بر نگرش رفتار فردي، انگيزه، رضايت شغلي و سطح تعهد نيروي انساني، طراحي ساختار و نظام هاي سازماني، هدف گذاري، تدوين و اجراي خط مشي­ها و اجراي  استراتژي ها و تاثير مي­گذارد.

بنابراين با توجه به اينكه امروزه مهمترين ويژگي جهان رقابت، تغيير است، سازمانها و شركتها ناچار هستند با تكيه بر افراد سازمان بعنوان مهمترين سرمايه سازمان آنها را به درك، فهم و ارائه دانسته­ها و ايده­هاي جديد و استفاده عملي از آن ايده­ها در پيشبرد مقاصد سازمان تشويق كنند و اين فعاليت نيازمند اين است كه فرهنگ سازماني بعنوان تشكيل دهنده شخصيت سازمانها كه رفتار كاركنان متأثر از آن مي­باشد، فرهنگي دانش پرور و حامي فعاليتهاي دانش محور باشد.

در نتیجه با توجه به نقش فرهنگ در رابطه با مدیریت دانش و مدیریت مشارکتی، فقط با بررسی و تغییر فرهنگ و ایجاد یک فرهنگ سازمانی مناسب و انعطاف‌پذیر است که می‌توان به تدریج الگوی روابط بین افراد را در سازمان تغییر داد و از مدیریت دانش و مدیریت مشارکتی به عنوان یک مزیت رقابتی بهره گرفت. بنابراین با توجه به مطالب ذکر شده، محقق در نظر دارد که به بررسی رابطه بین مدیریت دانش و مدیریت مشارکتی با توجه به نقش میانجی فرهنگ سازمانی بپردازد.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله