خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

مدیریت ریسک در پروژه های فناوری اطلاعات

مقاله:مدیریت ریسک در پروژه های فناوری اطلاعات

اولين همايش ملي چالش هاي مديريت فناوري اطلاعات در سازمان ها و صنايع

چکیده

پروژه هايIT  (و يا IS ) مانند انواع ديگر پروژه هاي پيچيده ممکن است به عنوان محدوده جالبي براي عمل و رشد بالقوه تحقيقات مديريت ريسک در نظر گرفته شوند. مديريت ريسک روند نسبتا جديدي در اين رشته است و با پيچيدگي رو به رشد سيستم ها و سرعت تغيير سريع تکنولوژي تفکر مجدد در مورد فرايند نرم افزار، هميشه مورد نياز است. پروژه هاي نرم افزاري، فعاليت هاي در معرض ريسک هستند ونتايج عملکرد متغير را ايجاد مي کنند. پروژه هاي IT ، در واقع ، اغلب درگير ارائه خدمات در بکارگيري سيستم ها و راه حل ها، از جمله انواع مختلف محصولات سخت افزاري و نرم افزاري مي باشد. و نرخ بالاي شکست دارد . ارتباط بين جهت گيري استراتژيک کسب و کار و جهت گيري استراتژيک IS تبديل به يکي از چالش هاي مديران شده است بنابراين ، اينگونه تصور شده که توسعه و يا بکارگيري IS تاثير زيادي در سازمانها دارد. در يک ديد گسترده، بکارگيري به تمامي کارهايي که بايد توسط سازمان مشخصي انجام شود تا بتواند قابليت هاي IT را به تصوير بکشد و بهره برداري کند،اشاره دارد. بکارگيري در اصل اشاره به پيش بيني و مديريت استراتژيک اثرات تغيير اجزاي تکنولوژي دارد، به طوريکه IS به صورت سازماني معتبر شده و زماني که سازمان به مرحله پس از بکارگيري در مي آيد. این مقاله تمرکز می کند بر ارزیابی معرفی مدیریت ریسک در پروژه های IT و بازنگری می کند مربوط ترین یافته ها را در مورد اینکه چگونه و چرا مدیریت ریسک باید در این نوع پروژه ها بررسی شوند.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله