خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

مدیریت سلامت جامعه

هدف مدیریت سلامت جامعه، حفظ سلامت جامعه تا حد ممکن، کاهش نیاز به مداخله های گران مانند ویزیت های بخش اورژانس، بستری در بیمارستان، آزمایشات عکس برداری و رویه ها می باشد. این فقط موجب کاهش هزینه نمی شود، بلکه همچنین درمان را به عنوان عملی که بیش از نگهداری از بیمار را شامل می شود، تعریف می کند. درحالی که مدیریت سلامت جامعه بر بیماران پرخطر که بیشتر هزینه های درمان مربوط به آنهاست، تاکید می کند، به طور سیستماتیک نیاز درمانی بلندمدت و جلوگیری کننده را نیز برای هر بیمار نشان می دهد. به دلیل اینکه گستره خطرات سلامت در طی زمان تغییر می کند، هدف تغییر فاکتورهاییست که مردم را بیمار می کند یا بیماری آنها را تشدید می کند. این نگرش نیاز به اتوماسیون دارد.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله