خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

مطالعه اخلاق در حسابداری و حسابرسی

مقاله:مطالعه اخلاق در حسابداری و حسابرسی 

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

امروزه برای اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعی و بهرهمندی مردم از مواهب و نعمات موجود در طبیعت، بخش عظیمی از سرمایه ها و اموال موجود در یک کشور در اختیار کارکنان دولت قرار می گیرد وجود میزان بالای کلاهبرداریهایی که در آنها حسابداران با حسابرسان، مدیران یا مسئولان اجرایی دخیل بوده اند، منجر به بروز ابهامها و طرح پرسشهایی در رابطه با راستگویی و امانت حسابداران حرفهای شده است. موضوع اصلی در زمینه حرفه حسابداری، این مزیت انحصاری حسابرسی قانونی است که حسابداران رسمی از آن برخوردار هستند؛ همچنین توانایی پاسخگویی که از ملزومات این مزیت انحصاری است. حرفه از طریق ویژگیهای برتر خود همچون استقلال، درستکاری و حفظ منافع عموم، این مزیت انحصاری را مصون می دارد. ارتباط میان این ویژگیها و رفتار حرفهای محور اصلی بسیاری از انتقادات وارده به حرفه طی ۳۰ سال گذشته است.. در این مقاله ابتدا به اخلاق و تعریف کامل از اخلاق پرداخته می شود، سپس جایگاه اخلاق در حسابداری و حسابرسی مورد بررسی قرار می گیرید و در نهایت نتیجه گیری می شود و در انتها پیشنهاداتی نیز ارائه می گردد

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله