خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

مطالعه رابطه بین حساسیت سرمایه گذاری به جریانهای

مقاله مطالعه رابطه بین حساسیت سرمایه گذاری به جریانهای نقدی و تغییر پذیری جریانهای نقدی بانگهداشت وجه نقد

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

موسسات اقتصادی درصد قابل توجهی از دارایی های خود را به صورت موجودی های نقدی نگهداری می نمایند و این امر از دیرباز نظر پژوهشگران را در مورد عوامل مؤثر بر میزان نگهداری این گونه داراییها به خود جلب کرده است. به طور معمول مدیران به دنبال سطحی از موجودی های نقدی هستند که با توجه به مزایا و معایب نگهداری موجودی های نقدی حالت بهینه داشته باشد. هدف از این پژوهشی، بررسی حساسیت سرمایه گذاری به جریان های نقدی و تغییر پذیری جریان های نقدی با نگهداشت وجه نقد شرکتها با استفاده از اطلاعات ۱۰۷ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی سالهای ۱۳۸۹-۱۳۹۳ است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین حساسیت سرمایه گذاری به جریان های نقدی و نگهداشت وجه نقد، رابطهی معناداری وجود ندارد و همچنین، نتایج پژوهش بیانگر عدم رابطه معنادار بین تغییرپذیری جریان های نقدی و نگهداشت وجه نقد است.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله