خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

مطالعه رابطه ی بین عملکردوحجم سهام مبادله شده

مقاله مطالعه رابطه ی بین عملکردوحجم سهام مبادله شده درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

این پژوهشی در صدد مطالعه روابط بین عملکرد و حجم سهام مبادله شده ی شرکت ها میباشد. در این تحقیق از نسبت قیمت به سود، سود هر سهم، سود نقدی تقسیم شده، بازده سود تقسیمی، بازده سهام (بازده درامد) و قیمت بازار سهام به عنوان مولفه های عملکرد مورد استفاده قرار میگیرد. به همین منظور تعداد ۹۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ از طریق تحلیل دادههای تلفیقی مورد آزمون قرار گرفتهاند. یافتهها نشان می دهد که در شرکتهای ایرانی رابطه معناداری بین بازده سود تقسیمی، بازده سهام (بازده درآمد) و نسبت قیمت به سود با حجم سهام مبادله شده وجود دارد. در سایر مولفه های عملکرد رابطه معناداری با حجم سهام مبادله شده یافت نشده است

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله