خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

مقاله انگلیسی و ترجمه فارسی مدیریت حسابداری

نویسندگان این مقاله میخواستند معلوم کنند که آیا پس از گذشت ۲۵ سال روش ABC در بین کشورهای متوسط تثبیت شده است یا خیر؟

تحلیل ها با یک نمونه از ۱۸۰ شرکت انجام شد که ۴۶% بخش صنعت ،۳۶% بخش خدمات ،۱۸% تجاری انجام شد.

فلسفه سیستم ABC به عنوان یک ابزار معتبر نشان داده شده است.از آنجاییکه به ناسایی فرآیند ها در زنجیره ارزش ها می پردازد و هزینه های فعالیت های خاص مربوط را به محصول، خدمات،مشتری، برنامه یا پروژه اختصاص می دهد.

این به تجزیه و تحلیل سود آوری،بهره وری و کنترل هزینه های شرکت به عنوان یک معیار برای مقایسه با رقبا کمک می کند.

تجربیات بدست آمده از اعمال هزینه یابی مبتنی بر فعالیت در مرکز خرید مکزیک و شرکت های کوچک

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله