خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

مقایسه انتظارات سودآوری سرمایه گذاران ازطریق توجه

مقایسه انتظارات سودآوری سرمایه گذاران ازطریق توجه به پایداری اجزای سود باتاکید برنوع مالکیت

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهشی، مطالعه ی مقایسه انتظارات سودآوری سرمایه گذاران از طریق توجه به پایداری اجزای سود، با مقایسه آن در دو گروه از شرکتهای با اکثریت سهام دولتی و خصوصی می باشد. بمنظور دستیابی به این هدف نه فرضیه اصلی تدوین شده و جهت آزمون این فرضیه ها نمونه ای از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۹۰-۱۳۹۳ انتخاب گردیده است و اطلاعات بدست آمده از داده های ۹۹ شرکت پس از پردازش اولیه در نرم افزار EXcel، تجزیه و تحلیل شده و برای آزمون فرضیه ها از آزمون معنی داری F در رگرسیون چندگانه بوسیله نرم افزار ۱۸ SpSS استفاده شده است. یافته های پژوهش حاضر، حاکی از ان است که سرمایه گذاران شرکتهای دولتی در انتظارات مرتبط با سودآوری خود به پایداری اجزای سود(نقدی و تعهدی) و همچنین سرمایه گذاران شرکتهای غیر دولتی در انتظارات مرتبط با سودآوری خود به پایداری اجزای تعهدی سود توجه بیشتری دارند

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله