خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

ميزان موفقيت برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع

پژوهش حاضر، در ۶۵ صفحه با بهره‌گیری از منابع دقیق و معتبر به بررسی چارچوب نظری و پیشینه موضوعِ بررسي ميزان موفقيت اجراي برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع  پرداخته است.
گزیده‌هایی از این مطالعه به شرح زیر است:

نظام سلامت ایران نیز علیرغم دستاوردهای متعدد و بسایر ارزشمند خود با چالش­هایی نیز مواجه است و به این دلیل، اصلاحات در نظام سلامت ایران اجتناب ناپذیر به نظر می­رسد. جریان اصلاح نظام سلامت در ایران، سلسله­ای از تغییرات هدفمند و مستمر برای بهبود کارایی، برقراری عدالت در برخوردای مردم از خدمات بهداشتی و درمانی، محافظت مردم از خدمات بهداشتی و درمانی، محافظت مردم در برابر مخاطرات مالی ناشی از بیماری­ها، تامین مالی پایدار و اصلاح نظام پرداخت­ها تعریف می­شود.

برای رسیدن به این اهداف و رفع یا کاهش مشکلات در نظام سلامت، مناسب­ترین استراتژی اجری برنامه بیمه روستایی در قالب نظام ارجاع، برنامه پزشک خانواده عنوان شده است. براساس طرح پزشک خانواده، جمعیت مشخصی برای یک پزشک تعریف می­شود و سوابق بیماری و درمان آن­ها در اختیار این پزشک قرار می­گیرد.

طرح پزشک خانواده یک نظام کامل بهداشتی- درمانی است که مهم­ترین نتایج آن رفع سردگمی در مراجعه به پزشک و افزایش رضایتمندی مردم از خدمات سلامت است و البته هدر ردفتن منابع را و نیز به حداقل رساندن هزینه­ها و صرفه­جویی اقتصادی را در دستور کار خود دارد (افکار و همکاران، ۱۳۹۲).

پژوهشی توسط جباری و همکاران در سال ۲۰۱۳ با عنوان نگاهی بر عملکرد پزشک خانواده روستایی در ایران انجام شد. هدف نهایی نظام ارائه خدمات بهداشتی و درمانی هر کشوری، ارتقای سطح سلامت آحاد مردم می­باشد. عدم پاسخگویی به نیازها و انتظارات سلامتی در چند دهه اخیر، اجرای برنامه­های اصلاحی را ایجاب می­کند. پزشک خانواده روستایی از جمله این اصلاحات در نظام سلامت ایران است که از سال ۱۳۸۴ به اجرا درآمد. هدف از این مطالعه، بررسی عملکرد پزشک خانواده روستایی از زمان آغاز این برنامه بود. در این مطالعه اهداف برنامه پزشک خانواده در چندین زیرمجموعه شامل نظام ارجاع، پاسخگویی، دسترسی، هزینه، پوشش خدمات، اولویت به خدمات سلامت­نگر، تشکیل پرونده سلامت، کنترل کیفیت خدمات، رضایتمندی و نگرش کارکنان تیم سلامت و گیرندگان خدمت دسته­بندی شد و عملکرد برنامه پزشک خانواده در دستیابی به این اهداف بررسی گردید. مطابق بررسی­های انجام شده، برنامه عملکرد به نسبت خوبی پس از گذشت چند سال از اجرا داشت، ولی هنوز نظام ارجاع و ارائه پس خوراند از پزشکان متخصص به سطح یک، پیگیری عاقبت بیماران و تکمیل پرونده سلامت به درستی اجرا نمی­شود. دسترسی تا حدودی بهبود یافت و هزینه­های غیر ضروری کاهش پیدا کرد، با این حال هنوز بینش سلامت­نگر مطلوب در اذهان نهادینه نشده است.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله