خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

نانو بایو مواد

پایان نامه ی دوره ی کارشناسی مواد سال ۹۱

مروری بر کارهای گذشته در زمینه ی سنتز نانو بایو مواد با استناد به منابع معتبر جهان

      فهرست                                                         

۱٫سنتز و رفتار انحلالی تری کلسیم  فسفات بتا و هیدروکسی آپاتیت و پودرهای مرکب تری  کلسیم  فسفات-بتا…………………………………………………………………………..ص۶

جدول۱………………………………………………………………………ص۹

شکل۱…………………………………………………………………….ص۱۰

شکل۲……………………………………………………………………..ص۱۲

شکل۳……………………………………………………………………..ص۱۳

شکل۴……………………………………………………………………..ص۱۴

شکل۵…………………………………………………………………..ص۱۵

شکل۶……………………………………………………………………ص۱۷

شکل۷…………………………………………………………………..ص۱۸

شکل۸…………………………………………………………………..ص۱۹

شکل۹……………………………………………………………………..ص۲۰

شکل۱۰………………………………………………………………….ص۲۱

  1. سنتز پودر هیدروکسی آپاتیت نانو بااستفاده از روش سل ژل و تبدیل آن به اجسام متخلخل متراکم

شکل۱………………………………………………………………….ص۳۳

شکل۲………………………………………………………………….ص۳۴

شکل۳…………………………………………………………………ص۳۵

جدول۱…………………………………………………………………ص۳۶

شکل۴………………………………………………………………….ص۳۷

شکل۵………………………………………………………………….ص۳۸

شکل۶………………………………………………………………….ص۳۹

شکل۷………………………………………………………………….ص۴۰

  1. سنتز و خواص تخریبی مواد کامپوزیتی متخلخل تری کلسیم فسفات-بتا/BG

جدول۱…………………………………………………………………….ص۴۸

جدول۲…………………………………………………………………….ص۴۹

شکل۱………………………………………………………………………ص۵۲

جدول۳…………………………………………………………………….ص۵۲

شکل۲……………………………………………………………………..ص۵۴

شکل۳……………………………………………………………………..ص۵۵

شکل۴……………………………………………………………………..ص۵۷

شکل۵……………………………………………………………………..ص۵۹

شکل۶……………………………………………………………………..ص۶۱

شکل۷………………………………………………………………………ص۶۱

  1. الیاف کیتوسان اصلاح  شده با نانوذرات  هیدروکسی  آپاتیت/تری کلسیم  فسفات بتا

جدول۱…………………………………………………………………….ص۶۹

شکل۲……………………………………………………………………..ص۷۱

جدول۲…………………………………………………………………….ص۷۲

شکل۲……………………………………………………………………..ص۷۳

جدول۳…………………………………………………………………….ص۷۵

شکل۳…………………………………………………………………….ص۷۷

شکل۴…………………………………………………………………….ص۷۹

جدول۴……………………………………………………………………ص۸۱

  1. داربست های متخلخل نانوکامپوزیت کلسیم فسفات دوفازی برای مهندسی بافت استخوانی باربر

شکل۱……………………………………………………………………ص۱۰۱

شکل۲…………………………………………………………………..ص۱۰۲

شکل۳……………………………………………………………………ص۱۰۳

شکل۴……………………………………………………………………ص۱۰۵

شکل۵……………………………………………………………………ص۱۰۶

شکل۶……………………………………………………………………ص۱۰۷

شکل۷…………………………………………………………………….ص۱۰۷

شکل۸……………………………………………………………………ص۱۰۹

شکل……………………………………………………………………..ص۱۱۰

شکل۱۰…………………………………………………………………..ص۱۱۱

۶٫جمع بندی……………………………………………………………..ص۱۲۲

۷٫منابع…………………………………………………………………..ص۱۲۳

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله