خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

نقش برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی در راستای

مقاله:نقش برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی در راستای تحقق اهداف سازمان

اولين همايش ملي چالش هاي مديريت فناوري اطلاعات در سازمان ها و صنايع

چکیده :

 

این پژوهش با هدف نقش برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی در راستای تحقق اهداف سازمان انجام شده است. سازمان ها برای بقا در شرایط بسیار سخت رقابت پذیری، نیازمند داشتن نیروی انسانی مناسب در مشاغل مناسب می باشند. برنامه ریزی منابع انسانی اقدامی استراتژیک است که نتایج آن چه در سطح فردی و چه در سطح سازمانی می تواند به افزایش کارآمدی و بهره وری سازمان منجر شود. سازمان ها می توانند با برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی که سرمایه های انسانی آنها می باشند در جهت تحقق اهداف سازمان گام بردارند و به تغییرات محیطی پاسخگو باشند. با توجه به اینکه یکی از عناصر بسیار مهم در مدیریت ، برنامه ریزی می باشد از برنامه ریزی می توان به عنوان عاملی برای استفاده بهینه از منابع انسانی و کسب مزیت رقابتی در سازمان نام برد که برآورده کردن نیازهای مهارتی ، آموزشی آنها  از جمله وظایف مدیران سازمان ها می باشد. امروزه با توجه به تغییرات پرشتاب در زمینه تکنولوژی ، فن آوری ، و تغییرات در محیط سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی در سطح کلان ، برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی ضرورت پیدا می کند. روش پژوهش در این تحقیق ، روش اسنادی و کتابخانه ای استفاده گردیده است. در مقاله حاضر سعی شده است که مباحثی پیرامون برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی مطرح گردد

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله