خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

نقش به کارگیری فناوری اطلاعات در صریح سازی دانش

فصل دوم پایان نامه نقش به کارگیری فناوری اطلاعات در صریح سازی دانش در ۷۳ صفحه فایل وورد با منابع دقیق

بشر امروز، تمدن صنعتی را ترک کرده و به مرحله فرا صنعتی، یعنی تمدن اطلاعات و برخورداری از دانش وارد شده است (Yang et al, 2012, 185). در اقتصاد کشورهای پیشرو، موازنه میان دانش و سایر منابع، به نفع دانش تغییر یافته است؛ به گونه­ای که دانش به عاملی تعیین کننده در زندگی حتی بیش از زمین، کار و سرمایه تبدیل شده است. بدین دلیل در عصر کنونی مدیریت دانش سازمانی به موضوعی جذاب برای بررسی و تحقیق بدل گشته است (صمدیان و سید علوی، ۱۳۹۰). در جوامع و سازمان­هایی که درصدد کسب مزیت رقابتی هستند، مدیریت دانش ابزاری سودمند برای این سازمانها است، تا دانش ضمنی را به دانش صریح تبدیل کرده و سرمایه هوشی خود را توسعه دهند و از این طریق عملکرد مطلوب را به حداکثر برسانند (Vahedi & Nejad Haji, 2011, 445). در دنیای پر از رقابت کنونی مدیران دریافته­اند که دانش و یادگیری منبع بهتری برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار در جهان امروز است. آنها می­دانند که نگهداری دانش­های کلیدی سازمان به صورت منفعل در افکار کارکنان، جایز نبوده و عواملی همچون جابجایی، پایین آمدن استانداردهای آموزشی و رشد سریع تغییرات کسب و کار به منزله آن است که دیگر نمی توان به بصیرت و اطلاعات جامع و با ثبات افراد به شکلی انفرادی تکیه نمود. در نتیجه دانشی که در وجود کارکنان محصور شده است بایستی به درون سطوح سازمان نفوذ پیدا کند تا همگی بتوانند بدان دست پیدا کرده و همچنین موجب افزون شدن و یا تکمیل آن گردند. به عبارتی دانش پنهان به دانش صریح یا آشکار تبدیل گردد (جعفری و همکاران، ۱۳۸۵، ۱۷).

بی شک مفهوم مدیریت دانش بدون فناوری های مبتنی بر دانش از توانمندی های بسیار محدودی برخوردار خواهد بود. بیشترین ارزش فناوری در مدیریت دانش، افزایش قابلیت دسترسی به دانش و تسریع انتقال آن است. فناوری اطلاعات، امکان بیرون کشدن دانش (دانش ضمنی) را از ذهن صاحب دانش فراهم می آورد، سپس با فناوری می توان آن دانش را در قالبی منظم بگنجاند (صریح سازی دانش) و به دیگران در هر گوشه جهان منتقل کند (افرازه، ۱۳۸۳، ۳۲). فناوری اطلاعات به رمزگذاری دانش، رمزگشایی دانش و نیز گاهی خلق آن کمک می نماید. ایجاد زیرساخت­های مناسب بر مبنای فناوری اطلاعات کمک فراوانی به موفقیت مدیریت دانش می­نمایند و به عنوان ابزاری بسیار مناسب برای صریح سازی دانش ضمنی محسوب می گردد (Tseng, 2008, 157).

از سویی فقدان زنجیره یکپارچه­ای از تحقیق، فناوری، دانش و توسعه و فاصله قابل توجه بین ایده­های علمی و تحقیقاتی به محصولات و خدمات از واقعیت های جهان کنونی است. کشورهای توسعه یافته جهان برای حل این چالش، کل نظام علمی و فناوری و صنعتی جامعه از ایجاد ایده تا تجاری سازی محصول نهایی را در یک نظام کلی تحت عنوان نظام نوآوری در کنار و در تعامل با هم در نظر می گیرند. یکی از اجزای این نظام سازمانهای دانش محور است که نقشی مهم در یکپارچه سازی تولید دانش، صریح سازی آن و تجلی آن در محصولات و خدمات دارد. در این نظام وجود رویکرد مدیریت دانش، نقش مهمی در پیوند دادن دانش و فناوری ایفا می کند. سازمانهای دانش محور از مزایای نزدیکی به منابع مهم سرمایه معنوی، زیرساخت های مناسب و سیاست های راهنمایی کننده بهره مند می شوند و شراکت های مبتنی بر فناوری و رشد اقتصادی را تسهیل می کنند (خرقانی و سلسله، ۱۳۸۷، ۳۳). ظهور و تجلی سازمانهای دانش محور در جهت شناسایی و استفاده از دانشی است که با توجه به عصر تحول و عدم اطمینان های محیطی، برای سازمانها مزیت رقابتی ایجاد می نماید. استقرار رویکرد مدیریت دانش و صریح سازی دانش با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات می تواند نقش مهمی در موفقیت این سازمانها داشته باشد (سالاری و همکاران، ۱۳۹۰، ۵۲) که این مطالعه برای اولین بار درصدد تحلیل روابط و تاثیرات فناوری اطلاعات بر صریح ­سازی دانشی می­باشد.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله