خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

نقش فناوری اطلاعات در تحول فرهنگ سازمانی از طریق

مقاله:نقش فناوری اطلاعات در تحول فرهنگ سازمانی از طریق بهبود عملکردهای مدیریت منابع انسانی

اولين همايش ملي چالش هاي مديريت فناوري اطلاعات در سازمان ها و صنايع

چكيده

فناوری اطلاعات؛ جریان داده ها و اطلاعات، شیوه های انجام کار و نحوه برقراری ارتباط میان افراد را در سازمان هاي امروزی دگرگون ساخته است. در عصر حاضر، نقش و دامنه کاربرد این فناوری ها در سازمان ها، بيش از هر زمان ديگري، اهمیت یافته است. بکارگیری فناوری اطلاعات، تأثيرات غير قابل انکاري بر ساختار و فرآيندهاي سازمان ها دارد. يکي از حوزه هایی که می توان برای بهبود عملکرد و اثربخشی آن از کارکردهای فناوری اطلاعات استفاده کرد، حوزه مدیریت منابع انسانی سازمان است. بهبود و تسهیل فرایندها و روش های انجام کار به موازات تغییر و بهبود نحوه برقراری ارتباط و تعامل میان اعضای سازمان؛ بویژه تعامل میان مدیران و کارکنان از طریق بکارگیری فناوری اطلاعات؛ در نهایت می تواند منجر به تغییر و تحول فرهنگ سازمانی شود. هدف از این تحقیق، که با استفاده از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای انجام گرفته، بررسي نقش فناوری اطلاعات در تحول فرهنگ سازمانی از طریق بهبود عملکردهای مدیریت منابع انسانی در سازمان بوده است و در قالب مدل مفهومی این مطالعه، به بررسي کارکردهای فناوری اطلاعات در مدیریت منابع انسانی و زمینه سازی برای تحول فرهنگ سازمانی؛ پرداخته شده است.

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله