خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

هزینه های اجتماعی دریافت سودسپرده بانکی

مقاله هزینه های اجتماعی دریافت سودسپرده بانکی

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

یکی از پیامدهای رشد و توسعه صنعتی، ظهور پیوند اقتصاد با اخلاق و سیاست و تاثیر متقابل مسائل اقتصادی و اخلاقی و ارزشهای اجتماعی بر یکدیگر است. بدین ترتیب، مدیریت واحدهای تجاری دیگر صرفاً افزایش سودآوری یا تولید کالا را تنها هدف خویش ندانسته. واحدهای تجاری بجای داشتن عملکرد صرفاً اقتصادی، به صورت نهادهایی چند منظوره در آمده اند و معیارهای عملکرد اجتماعی که مبنای ارزیابی عواقب و تاثیرات اجتماعی فعالیتهای واحدهای تجاری است. پدیدار شده است. در این میان به دلیلی ثبات اقتصادی بسیار پایین و محدودیتهایی که شرکتهای کوچک و متوسط با ان روبرو هستند این شرکتها به دنبال سرمایه گذاری با ریسک پایین هستند . پس اقدام به سرمایه گذاری در بانکها جهت دریافت سود سپرده بانکی مینمایند. که از یک سو اغلب سود حاصل از این سرمایه گذاری از بازده عملیاتی این شرکتها بیشتر است و از طرف دیگر نرخ بهره اخذ تسهیلات هم برای انها صرفه اقتصادی ندارد.. بنا بر این واحد های تجاری اسیب پذیر تعطیل شده و هزینه هایی همچون بیکاری. کاهش تولید ناخالص داخلی عدم رضایت شغلی و هزینه های اجتماعی دیگری که رفاه اجتماعی را تحت تاثیر قرار میدهد بر جامعه تحمل میکند. روش این تحقیق توصیفی تحلیلی میباشد. روش گرد اوری اطلاعات کتابخانه ای است ابزار گرد اوری تحقیقی فیش برداری میباشد که شامل ترجمه، تلخیصی، نقل قول مستقیم، و غیر مستقیم است. جامعه اماری مورد استفاده در این پژوهشی کشورهای عضو سازمان ملل و تکنیک آماری مورد استفاده در این تحقیق ، روش معادلات ساختاری و آزمون همبستگی پیرسون می باشد تجزیه و تحلیل داده ها با کمک نرم افزار SPSS انجام شده است . هدف از این پژوهشی کمک به حسابداران در محاسبه هزینه های اجتماعی دریافت سود سپرده بانکی است

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله