خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

هزینه ها و تعرفه های دادگستری

آنچه امروز به عنوان هزینه خدمات قضایی مطرح است، برای دادخواه و دادرس الزاماتی را به همراه آورده است. دادخواه وظیفه دارد مطابق ضوابط قانونی هزینه دادرسی را بپردازد؛ اعم از این که امر کیفری را تعقیب می­کند یا خواهان دادرسی در امر حقوقی است. دادرس نیز وظیفه دارد اقدام خواهن را از لحاظ پرداخت هزینه دادرسی کنترل کند و در صورتی که این هزینه برابر قانون یا تعرفه­های قانونی پرداخت نشده، از ضمانت اجرای پیش­بینی شده در قانون استفاده کند.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله