خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

هزینه یابی جذبی و مستقیم

سود یکی از معیارهای مهمی است که جهت ارزیابی عملکرد شرکتها و بخشهای مختلف آن مورد استفاده قرار می گیرد. براساس نحوه برخورد حسابداری با سر بار ثابت تولیدی دو روش متفاوت جهت گزارشگری سود در شرکتهای تولیدی وجود دارد . این دو روش که عبارتند از روش هزینه یابی جذبی و روش هزینه یابی متغیر(مستقیم) .هنگام بحث پیرامون جذب هزینه های سر بار ساخت تمامی هزینه های مرتبط با بازده اعم از مستقیم و غیر مستقیم یا ثابت و متغیر در هزینه محصول لحاظ و جز بهای تمام شده موجودی  کالای تکمیل شده و نیمه تکمیل شده و همچنین بهای تمام شده کالای فروش رفته منظور می شود. علاوه بر این رعایت این شیوه برخورد با هزینه ها که آن را اصطلاحا رویکرد هزینه یابی جذبی و هزینه یابی کامل یا هزینه یابی توافقی می نامند از لحاظ تهیه و ارائه صورتهای مالی سالانه و میان دوره ای شرکت ها طبق استانداردهای حسابداری مالی الزامی است.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله