خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

هماهنگ كردن سيستمهاي حفاظتي در سیستم قدرت

هماهنگي بين سيستمهاي حفاظت رايج و قديمي و سيستمهاي حفاظت در سطح وسيع(سيستمهاي ماهواره اي) براي سيستمهاي قدرت.
اين پايان نامه تحقيقي است درباره هماهنگ كردن سيستمهاي حفاظتي رايج و حفاظت در سطح وسيع براي سيستمهاي قدرت تاكيد بيشترما حفاظتهاي ديستانس و اضافه جريان است . اين دو نوع حفاظت با تمام جزيياتش با كمك نرم افزار Modelica شبيه سازي مي شوند. اين دو مدل شبيه سازي شده مدلهاي واقعي شبكه مي باشد.
انواع خطاها در شبكه بكار برده شده و عكس العمل رله ها در برابر آن مشاهد ميشود . در نهايت روابط بين حفاظت محلي و حفاظت در سطح وسيع مورد بررسي قرار گرفته است و روابط و قوانيني در سيستم هاي حفاظتي در سطح وسيع بدست مي آيد.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله