خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

همراستايي استراتژيك فناوري اطلاعات و كسب و كار

فصل دوم پایان نامه ۷۴ صفحه با منابع دقیق

فن­آوري اطلاعات به عنوان ابزاري حياتي براي شركتها در دستيابي به مزيت رقابتي و نوآوري سازماني مي­باشد. با توجه به رشد و توسعه همه جانبه فناوري اطلاعات و نفوذ آن در سطوح مختلف سازمانها، لزوم بكارگيري برنامه­هاي راهبردي در حوزه فناوري اطلاعات بيش از پيش نمايان می­شود. اين طرحها جهت برخورد نظام­مند با مقوله سرمايه­ گذاري و كسب نتايج بهتر در اين حوزه طراحي، تدوين و پياده سازي مي­شوند.(Turban, 2005)  از اين رو استفاده استراتژيك از فناوري اطلاعات به عاملي كليدي براي سازمانها جهت كسب مزيت رقابتي و همچنين  همراستا نمودن استراتژ ي هاي فناوري اطلاعات با اهداف سازماني، تبديل شده است .(Luftman, 2000)

 امروزه يكي از بزرگ­ترين چالش­هاي پيش­روي سازمان­هاي كنوني، همراستايي استراتژيك كسب وكار است. همراستايي فناوري اطلاعات و كسب وكار نشان ميدهد تا چه مقدار فناوري اطلاعات و سيستم كسب و كار در هماهنگي با يكديگر هستند (علی احمدی و دیگران، ۱۳۹۱).

يكي از عوامل كليدي در اين حوزه برنامه­ريزي راهبردي است. امروزه برنامه­ريزي استراتژيك فناوري اطلاعات به عنوان يكي از اساسي­ترين اجزاء يكپارچه­سازي و همراستايي استراتژيك كسب و كار و فناوري اطلاعات مطرح مي باشد )مانیان ودیگران، ۱۳۸۷).

جهت تدوين و پياده­سازي برنامه ­هاي استراتژيك فناوري اطلاعات، سازمان بايستي توانمندي­هاي خود را براي همراستا نمودن فناوری  اطلاعات و كسب و كار در زيربخش هاي مختلف مورد ارزيابي قرار دهد و در صورت وجود كاستي­هايي، نسبت به رفع يا بهبود آنها اقدام نمايد Luftman et al, 1999

نظر به رشد روزافزون فناوري اطلاعات، اهميت قابل ملاحظه برنامه ريزي استراتژيك در حوزه فناوري اطلاعات و همچنين سرمايه­گذاري قابل توجهي كه سازمان ا و شركتهاي داخلي در اين حوزه انجام مي­دهند، تعهدات سازماني و تغييرات سريعي كه در محيط بيروني رخ مي­دهد، بررسي و شناسايي عوامل اثرگذار در اين حوزه و سنجش ميزان آمادگي سازمان جهت استقبال تدبير شده از اين طرحها ضروري به نظر مي­رسد. این موضوعي است كه در فرآيند سنجش سطح بلوغ سازمان برا ي همراستايي استراتژيك فناوري اطلاعات و كسب و كار مدنظر قرار دارد مانیان ودیگران، ۱۳۸۷٫

در این فصل از پایان­نامه پس از بیان مفاهیم و تعاریف مرتبط با استراتژی، فناوری اطلاعات و برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات، به تبیین بحث همسویی خواهیم پرداخت و به بیان مفاهیمی در این زمینه می پردازیم و مدلهای مطرح در زمینه همسویی را شرح می­دهیم. پس از  آن به بررسی پیشینه پژوهش های خارجی و داخلی می پردازیم و در نهایت به تشریح مدل بلوغ همسویی لوفتمن می­پردازیم.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله