خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

همه چیز در مورد مالیات

مطالعه حاضر، در ۶۰ صفحه با بهره‌گیری از منابع دقیق، معتبر و به روز، نوشته‌ای کمیاب و بی‌نظیر در زمینه مالیات محسوب می‌شود.

در این مطالعه موضوعات مختلف از قبیل مفاهیم و تاریخچه مالیات، فرایند مالیات ستانی، فرهنگ مالیاتی بررسی شده است.

گزیده‌ای از این مطالعه به شرح زیر است:

از آنجا كه در هر جامعه‌اي، ابزار و امكانات دستيابي به درآمد و سود توسط دولت فراهم مي‌شود، از اين رو، ماليات در واقع انتقال بخشي از درآمدهاي جامعه و سود حاصل از فعاليت‌هاي اقتصادي است كه نصيب دولت مي‌شود. به عبارت ديگر، ماليات را مي‌توان هزينه اجتماعي‌اي دانست كه آحاد يك ملت در راستاي بهره‌وري از امكانات و منابع يك كشور موظف به پرداخت آن هستند. در عصر حاضر يكي از پايه‌هاي استوار كشورداري، ترقي، پيشرفت و ارايه خدمات به مردم، دريافت ماليات است. دريافت ماليات از جامعه در كشورهاي جهان، امري طبيعي و بر اساس سياست‌هاي مالي بوده كه در برخي از كشورهاي صنعتي جهان ۹۰ تا ۹۸ درصد بودجه عمومي از طريق آن تأمين مي‌شود و مردم نيز هيچ گونه واكنش منفي در برابر آن بروز نمي‌دهند(فیض‌پور و همکاران، ۱۳۹۰).

شکل‌گیري نظام تنبیه و تشویق نسبت به مؤدیان مالیاتی، نظارت مؤثر بر جریان کالا، خدمات و پول، در فعالیت‌هاي گوناگون اقتصادي می‌طلبد. کاربردي کردن چنین نظارتی در وضعیت پیچیده اقتصاد کنونی، بدون نظام جامع اطلاعاتی رایانه‌اي امکان‌پذیر نمی‌باشد. بی‌شک پایه مالیاتی و نرخ متناسب آن، همانند زمینه‌هاي اجتماعی-فرهنگی، تأثیر چشمگیري در تمکین مالیاتی دارد. در واقع، شرایط فرهنگی جامعه زیرساخت اجرایی نظام مالیات و گستردگی پایه مالیاتی و نرخ مناسب آن، تکمیل مالیاتی را تسهیل و روان می‌کند(آقانظری، ۱۳۸۹).

به طور كلي مي‌توان عوامل مؤثر بر تمكين مالياتي را به شرح زير طبقه‌بندي نمود(هافمن و همكاران، ۲۰۰۸؛ علامه حائری و همکاران، ۱۳۹۳):

  1. ويژگي‌هاي قانوني(انواع ماليات‌ها، نرخ‌هاي مالياتي، معافيت‌ها و ضمانت‌هاي اجرايي)؛
  2. ويژگي‌هاي مؤديان(انواع مؤدي، ميزان و نوع درآمد، نوع حرفه و فرصت‌هاي عدم تمكين)؛
  3. ويژگي‌هاي جمعيت‌شناختي مؤديان(سن، جنسيت، سطح تحصيلات، ميزان تخصص و مهارت حرفه‌اي، مذهب، نژاد و مليت)؛

مليا (۱۹۸۷) با هدف رده‌شناسي مدل‌هاي تمكين مالياتي چهار مسير فكري را در باب تمكين ترسيم كرده است كه در حقيقت مي‌توان آن را زيربناي عوامل تأثيرگذار بر رفتار مؤدي در مدل تمکین مركز مديريت و سياست‌هاي مالياتي سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (۲۰۰۵) دانست. اين چهار مسير فكري عبارت از مدل اقتصادي، مدل عدم اطمينان، هنجارهاي تمكين و مدل اينرسي است(حاج محمدي و آقايي، ۱۳۸۹).

علامه حائری و همکاران (۱۳۹۳) به تأثير تبليغات بر تمكين موديان مالياتي پرداختند. نتايج این پژوهش نشان داد كه به غير از حيطه پرداخت به موقع ماليات، كه تأثير تبليغات در آن در حد متوسط بود، در زمينه‌هايي چون افزايش آگاهي مردم از قوانين و جرايم مالياتي و نحوه هزينه كردن آن، گسترش فرهنگ مالياتي و افزايش احساس عدالت مالياتي، اين تأثير كمتر از متوسط می‌باشد.

الماسی و همکاران (۱۳۹۳) در پژوهش خود اثرگذاري درك انصاف نظام مالياتي بر رفتار تمكين و نيز تاثير دانش مؤدي و پيچيدگي نظام مالياتي بر درك انصاف نظام مالياتي را مورد بررسي قرار داده‌اند. اين تحقيق با بهره‌گيري از روش مدل‌يابي معادلات ساختاري نشان داد كه درك انصاف، رفتارهاي تمكين را تحت تاثير قرار مي‌دهد. به علاوه، بر اساس يافته‌هاي تحقيق معلوم گرديد كه دانش مؤدي و پيچيدگي نظام مالياتي نيز بر درك انصاف از سوي مؤدي مؤثر هستند.

جیمل و هسلدین (۲۰۱۲) پژوهش جامعی را با عنوان «وقفه مالیات؛ مرور روش» انجام داده‌اند. آن‌ها در پژوهش خود با بهره‌گیری از براوردهای تجربی به اندازه‌گیری وفقه مالیات‌ها پرداختند.

ایشنایدر و همکاران (۲۰۱۵) پژوهشی را با عنوان «سایه اقتصاد و فرار از پرداخت مالیات در اتحادیه اروپا» انجام داده‌اند. آن‌ها در پژوهش پایان پژوهش خود پیشنهادهایی را در حوزه‌های سیاسی و عمومی عملکرد دولت‌ها ارائه کردند.

 

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله