خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

واکاوی عارضه فساداداری و خط مشی های پیشگیری

مقاله واکاوی عارضه فساداداری و خط مشی های پیشگیری و درمان

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

فساد اداری معضلی چالش برانگیز در جوامع است در حقیقت، فساد در سطوح اداری و سایر بخش های جامعه مانند عفونت است که اگر به اندام و ساختار جامعه سرایت کند، اعضای آن را یک به یک فاسد کرده و از کار می اندازد و چه بسا گسترش این عفونت، کل پیکره جامعه را از بین ببرد. درمان فساد اداری با هدف نیل به سلامت اداری، و تحقق عدالت اجتماعی از جمله موضوعات مهم و ضروری برای نظام اسلامی است. اشاعه فساد در نظام اداری ، سبب بی اعتمادی آحاد جامعه به نظام واز دست دادن شهرت امانت داری کارگزاران و کاهش مشروعیت نظام سیاسی می شودد. اشاعه فساد اداری باعث تضیع حقوق ارباب رجوع و منافع عمومی را به خطرانداخته و نیز منجر به بی ثباتی اقتصادی در جامعه می شود. از این رهگذر است که پرداختن به این موضوع و شناخت علایم و نشانه های این بیماری مزمن ، عوارض و پیامدها، آسیب شناسی و علت یابی و راهکارها و خط مشی های درمان و مبارزه ضرورت می یابد. این مطالعه از نظر قلمرو نظام اداری و روش تحلیل ، علی و از نظر گردآوری داده ها از نوع کتابخانه ای می باشد

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله