خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

وفاداری مشتریان به بانکداری الکترونیک

مقاله:وفاداری مشتریان به بانکداری الکترونیک

اولين همايش ملي چالش هاي مديريت فناوري اطلاعات در سازمان ها و صنايع

چکیده:

 

با افزايش روزافزون تجارت الكترونيكي و نقش انكار ناپذير بانكداري الكترونيكي در توسعه ي آن، ايجاد و حفظ وفاداري مشتريان در محيط هاي مجازي، از اهميت مضاعفي برخوردار شده است. از اين رو بانك ها با افزايش مشتريان وفادار و ايجاد رضايت در آنان، در تلاش هستند تا سود بيشتري از اين بازار رقابتي كسب نمايند. امروزه اكثر خدمات ارائه شده توسط بانك ها به سمت الكترونيكي شدن حركت مي كنند به همين علت شكل وفاداري به بانك نيز دچار تحول شده و به صورت وفاداري الكترونيكي نمود پيدا كرده است. از اين رو اين سازمانها بايد از چگونگي ايجاد وفاداري و عوامل موثر بر شكلگيري اين روابط پايدار در مشتري آگاه باشند. در این تحقیق با معیارهای مشخص عوامل موثر بر وفاداری مشتریان به بانکداری اینترنتی در بانک ملت شعب استان تهران بررسی گردده است . روش بررسی معیارها با توجه به تحلیل داده های آماری دریافتی از طریق پرسشنامه های توزیع شده می باشد . معیارهای بررسی شده شامل پاسخگویی ، سن کاربران ، سطح تحصیلات ، ایمنی و امنیت ، کیفیت خدمات الکترونیکی ، سرعت و عملکرد ، سهولت کاربرد و سطح دسترسی می باشد که با تحقیقات صورت گرفته سن و تحصیلات کاربران بیشترین بیشترین تاثیر را در پذیرش بانکداري الکترونیکو شاخص پاسخگویی کمترین تاثیر را دارد.

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله