خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

پرسشنامه سنجش زندگی کاری

این پرسشنامه شامل۲۷سؤال می باشد که در آن برای سنجش  از هشت مؤلفه مدل والتون استفاده می شود.سطح اندازه گیری پرسشنامه فاصله ای بر اساس مقیاس۵درجه لیکرت می باشد….

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله