خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری

این پرسشنامه شامل ۱۴سؤال می باشد که در آن برای سنجش سه بعدی مدیریت ارتباط با مشتری(بعد جذب،حفظ،گسترش روابط با مشتری،زیر ساختار و مشتری گرایی)استفاده می شود.سطح اندازگیری پرسشنامه ترتیبی و بر اساس ۵درجه لیکرت می باشد.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله