خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

پرسشنامه هوش سازمانی آلبرشت

پرسشنامه هوش سازمانی آلبرشت در فایل وورد با ذکر دقیق منبع و ابعاد هفت گانه در قالب ۳۶ سوال

به عنوان يك مفهوم نظري، مي‌توان از هوش سازماني به عنوان يكي از مهمترين نكات در نظريه سازمان ياد كرد. هوش سازماني به عنوان توانايي يك سازمان در حل مسائل سازماني تعريف مي‌شود. تمركز اين مفهوم بر يكپارچگي توانايي‌هاي انساني و فني بر حل مسائل است و اگر بخواهيم دقيق‌تر صحبت كنيم بايد بگوييم كه هوش سازماني شامل كليت و تماميت اطلاعات، تجربه، دانش و درك مسائل سازماني است (جعفری و فقیهی، ۱۳۸۸).

محقق و روان‌شناس هاروارد، دكتر گاردنر به اين نكته اشاره مي‌كند كه بشر داراي بيش از يك نوع هوش است. اين نظر مخالف با ديدگاه قديمي از هوش فردي است كه فقط به وجود يك عامل عمومي “G” يا سطح شايستگي عمومي اعتقاد داشت. وي معتقد است كه ما هفت نوع هوش داريم كه شامل هوش زباني – كلامي، منطق رياضي، فضايي، موسيقيايي، حس، بين افراد و هيجاني است. به طور مشابه، سازمان‌ها نيز داراي تعداد زيادي هوش يا ابعاد شايستگي هستند يا فاقد آن مي‌باشند. وي بيان مي‌كند: من در مشاهدات خود در شركت‌هاي متعدد به نوعي هوش مكمل در سازمان‌ها پي بردم (ایتامی، ۱۹۸۷).

هوش سازماني مفهومي متفاوت و متمايز از هوش كسب و كار است كه اخيراً مطرح شده و هنوز مباحث و بررسي‌هاي علمي و پژوهشي زيادي در رابطه با آن مطرح نشده است. هوش كسب و كار به عنوان داشتن دانشي عميق نسبته به همه عوامل مثل مشتريان، رقبا، محيط اقتصادي، عمليات و فرايندهاي سازاني كه تأثير زيادي بر كيفيت تصميمات مديريت در سازمان مي‌گذارند تعريف مي‌شود و واضعان اين مفهوم معتقدند كه هوش كسب و كار، شركت‌ها را براي تصميم‌گيري در همه عوامل مؤثر بر سازمان و شركت‌ها توانمند مي‌سازد. اما هوش سازماني تركيبي از تمام مهارت‌هاي لازم براي وجود سازمان است. اين مهارت‌ها عبارتند از قابليت تطابق با تغيير، سرعت در كنش و واكنش، انعطاف‌پذيري و حساسيت به داشتن دهني باز، توانايي تصور كردن و توانايي نوسازي. كارل آلبرخت نيز هوش سازماني را چنين تعريف كرده است: هوش سازماني توانايي است كه تمام توان فكري سازمان را به حركت وا مي‌دارد و اين توان فكري را بر دستيابي به رسالت و مأموريت خود متمركز مي‌كند (لفتر و همکاران، ۲۰۰۸).

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله