خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

پروژه تحلیل حرکت پرتابه توسط MATLAB

این پروژه به عنوان پروژه درس دینامیک دانشکده میکانیک دانشگاه صنعتی امیکبیر انجام شده است.

در این پروژه حرکت پرتابه با زاویه نسبت به افق و در نظر گرفتن نیروی مقاومت هوا در نرم افزار MATLAB شبیه سازی شده است. در واقع مساله پرتاب جسم در سه حالت زیر بررسی شده است:

۱- حرکت جسم بدون در نظر گرفتن مفاومت هوا

۲- حرکت جسم با فرض مقاومت هوای ثابت

۳-حرکت جسم با فرض نیروی مقاومت هوای متغیر

در هر سه حالت کد MATLAB سرعت اولیه و زاویه پرتاب را دریافت کرده و نمودارهای سرعت، جابجایی و شتاب را به عنوان خروجی رسم میکند.

در این پروژه کدهای متلب به بهترین شکل و با بیشترین بازدهی نوشته شده اندو توابع فشار و دما بر حسب ارتفاع از سطح زمین در نظر گرفته شده و پروژه ای کاربردی در زمینه پرتاب موشک و اجرام فضایی میباشد.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله