خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

پروژه دینامیک ماشین ربات شش میله ای(EES,ADAMS,SAM)

این پروژه به عنوان پروژه درس دینامیک ماشین در دانشکده مکانیک دانشگاه امیرکبیر ارائه شده است.

در این پروژه مکانیزم شش لینکی شبیه سازی شده که حرکت دورانی را به حرکت دورانی در خلاف جهت دروان اول تبدیل میکند.

در این مدل سازی از نرم افزار های ADAMS،EES،SAM استفاده شده است و نتایج کاملا باهم مقایسه شده اند. 

در نرم افزار ADAMS مدل فیزیکی مکانیزم ترسیم شده و حرکت تمام اعضا قابل مشاهده است و نمودار های جابجایی، سرعت ، شتاب و نیروهای مفاصل به صورت جداگانه ترسیم شده است.

نرم افزار EES به عنوان حل کننده عددی استفاده شده و معادلات حرکت تمام نقاط مفاصل در این نرم افزار به دست آمده و نمودار جابجایی،سرعت و شتاب تمامی مفاصل و نیروهای موجود در اتصالات به طور کامل در طول حرکت بررسی شده است.

در نرم افزار SAM نیز شکل ساده شده ای از مکانیزم ترسیم شده و سرعت و شتاب های مربوط به هرکدام به صورت جراگانه رسم شده است.

نتایج این سه نرم افزار به طور کامل منطبف بر هم بوده و نشان از صحت انجام این پروژه دارد.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله