خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

پروژه مترکشی

درس : عملیات نقشه برداری

عنوان عملیات: متر کشی

هدف از عملیات: هدف از این عملیات آشنایی با انواع متر و متر کشی به صورت متر کشی مستیم بوده و اشنایی با ژالون و انجام ژالون گذاری

روش انجام عملیات : به طور مثال وقتی بخواهیم طول AB=200m را با یک متر ۳۰m تعیین کنیم برای اینکه هنگام اندازه گیری از امتداد AB منحرف نشویم، باید بین نقاط A و B نقاط دیگری به فواصل تقریبی ۹۳ متری در امتداد AB علامت گذاری کنیم برای این منظور ابتدا روی نقاط A و B ژالن هایی قرار می دهیم و پس از آن با با قرار دادن یک ژالن در فاصله مورد نظر به ترتیبی که هر سه ژالن در فاصله مورد نظر به ترتیبی که هر سه ژالن مورد نظر در یک امتداد دیده شوند و به همین ترتیب نقاط دیگری ما بین امتداد AB و در فواصل مورد نظر تعیین کرده و ژالن ها را در یک امتداد قرار داده و سپس شروع به متر کردن مسیر به طوری که متر شیب و افتادگی نداشته باشد اقدام به خواندن عدد روی متر در کنار هر ژالن می نماییم.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله