خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

پنهان نگاری تصاویر دیجیتال در فضاهای مختلف زنگ

در این پایان نامه در ابتدا مقدمه ای از پنهان نگاری ارائه می شود. سپس مفاهیم و تعاریفِ کلی مرتبط با پنهان نگاری و به خصوص پنهان نگاری در تصاویر رنگی مورد بحث قرار می گیرند و بعد از این، مفاهیم و تعاریفِ مرتبط با فضای رنگ و جدیدترین روش های پنهان نگاری در فضاهای رنگ مختلف تصاویر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و در پایان نتایج ِ پیاده سازی پنهان نگاری در فضا های رنگ مختلف مورد بررسی قرار داده می شود.کم کردن BER در دو فضای رنگ YUV و YCbCr روشی پیشنهاد شده که نتایج پیاده سازی آن در فصل چهار آورده شده است.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله