خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

پژوهشی پیرامون مورفولوژی و اختلاط پذیری پلی پروپیل

الفین های گرمانرم(TPOها)یکی از گروه های مهم مواد می باشند که در صنعت خودرو بکارگرفته می شود. آن ها مخلوطی از پلی پروپیلن(iPP) و اثر تغییر پلی اولفین می باشند. پلی اولفین کلریزه شده(CPO)، پلیمری است که به عنوان تقویت کننده چسبندگی برای تقویت رنگ پذیری TPO بکار می رود. از ترکیب کومارین با رنگ چسب با کلر( ۲۱٫۸ درصد وزن کلر)، پلی پروپیلن(CPO) حاصل می شود، Hy dye-labeled MEBR ( که از ترکیب پلیمر آلیاژی اتیلن-بوتن با ۲۸درصد وزن بوتن بدست می آید) و CPO (21.8 درصد وزن کلر) شرح داده شده است. آن ها به عنوان اثراتی درون iPP/EBR9( پلیمر آلیاژی اتیلن-بوتن با ۹درصد وزن بوتن)، iPP/CPO، دودویی EBR9/CPO و مخلوط سه گانه iPP/EBR9/CPO نشان داده شده اند. اثر بازپخت روی مورفولوژی مخلوط ها با اسکن لیزری میروسکوپ کانفوکال فلورسنت(LSCFM) مورد آزمایش قرار داده شده است. LSCFM نشان داد که بازپخت سبب زمخت شدن فاز در مخلوط های iPP/CPO و iPP/EBR می شود اما اثر آشکاری بر روی مورفولوژی مخلوط های EBR/CPO ندارد در حالی که در مخلوط های سه گانه iPP/EBR/CPO ، iPP و EBR کاملا دامنه جداگانه ای را تشکیل می دهند، iPP و CPO دامنه های EBR آنها را تشکیل می دهند و در دامنه های CPO توزیع می یابند. مورفولوژی iPP،EBR و مخلوط های دودویی CPO بیشتر با SEM مورد بررسی قرار گرفت. تصاویر SEM نشان داد که EBR و CPO در مخلوط های EBR/CPO با مقیاس نانومتر، در هم نفوذ می کنند در حالی که جدایش فاز آشکار در مخلوط های iPP/CPO و iPP/EBR مشاهده گردید. نتایج گرماسنجی روبشی تفاضلی(DSC) و زاویه انکسار اشعه ایکس(WAXD) نشان داده شد که iPP و EBR،iPP وCPO به ترتیب در مخلوط های دوتایی متبلور می شوند، در حالی که اجتماعی از فرم های کریستالی در مخلوط EBR/CPO وجود دارد. کاوش های بیشتر به وسیله آنالیز مکانیکی دینامیکی (DMA) نشان داد که دو حالت گذار برای رهاسازی β و تنها یک حالت گذار برای رهاسازی β در مخلوط های iPP/CPO و iPP/EBR وجود دارد. از این رو، این نتیجه گرفته شد که مخلوط های iPP/EBR و iPP/CPO مخلوط شدنی نیستند، مخلوط EBR/CPO در حالت مذاب حل پذیر و بخشی از آن در حالت جامد حل پذیر است که با پیش بینی هایی که بر اساس محاسبات نتایج چگالی انرژی واکنش دوگانه صورت گرفته، تطابق دارد(Bij-Bc).

واژگان کلیدی: اولفین های گرمانرم، اختلاط پذیری، مورفولوژی، مخلوط های پلیمری، پلی پروپیلن ایزوتاکتیک، لاستیک اتیلن-بوتن، پلی اولفین کلریزه شده

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله