خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

پیشران های اساسی برون سپاری درصنعت بانکداری

مقاله: پیشران های اساسی برون سپاری درصنعت بانکداری

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

از میان نهادها و سازمانهای دولتی ، موسسات عمومی فعال در محیط رقابتی نیز وجود دارند که بمنظور تنظیم بازار و تامین عدالت اجتماعی ایجاد شده اند . از جمله این موسسات ، بانکها هستند که از نظر منابع مستقل و خارج از شمول بودجه عمومی بوده و به شیوه های مرسوم در بازار و مدیریت بازرگانی اداره می شوند. از اینرو مدیران اینگونه موسسات در انطباق با تغییرات و فضای حاکم بر محیط رقابت از روشهای نوین کسب و کار بهره گرفته و با روند رشد فناوری نیازها را تشخیص داده و تجهیزات و سیستم های سازمانی را روز آمد کرده و با نواوری و اتخاذ تصمیمات اثر بخش سازمان را در محیط متلاطم بنحو مطلوب رهبری می نمایند . این مقاله در نظر دارد بر پایه نتایج حاصل از پژوهشی کاربردی در بانک کشاورزی در سطح شعب فعال در استان گیلان که با هدف بررسی یک روش راهبردی و توصیف پدیده مورد نظر محقق در دنیای واقعی صورت گرفته است را با مدلهای کاربردی نواوران عرصه کسب و کار و بانکداری مقایسه نموده و درجه سازگاری یافته های پژوهش را با مدلهای مذکور ارزیابی نماید . این مقایسه از این نظر اهمیت دارد که از یک سو متغیرهای مستقل اثر گذار بر متغیر وابسته تحقیق از بررسی و مطالعه ادبیات و پیشینه موضوع و مبتنی بر یافته های پژوهشهای محققین پیشین بدست آمده و از سوی دیگر مدلهای راهبردی مورد مقایسه که از سوی پیشگامان عرصه تکنولوژی و نوآوری مانند مایکل پورتر و آلن آفوا با هدف کاربرد در سطح بنگاه های اقتصادی و واحدهای کسب و کار و صنعت بانکداری طراحی گردیده است ، هر دو از پشتوانه نظری واحدی مبتنی بر نظریه های اندیشمندان علم اقتصاد و مدیریت بازرگانی برخوردار می باشند و علی الاصول باید با یکدیگر همسو باشند . بنابراین در صورت سازگاری ، این مقایسه می تواند مبنای تقریبا محکمی برای مدیران صنعت بانکداری در کشور تلقی شود تا الگوئی متشکل از یافته های یک پژوهش علمی که در آن متغیرهای اثر گذار بر راهبرد مورد نظر بطور مشخص معرفی گردیده و استفاده از مدلهای کاربردی ارائه شده از سوی پیشگامان تکنولوژی و نواوری در کسب و کار را با اطمینان هر چه بیشتر مورد استفاده قرار دهند

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله