خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

چابکی در سازمان

فصل دوم پایان نامه چابکی ۷۷ صفحه با منابع دقیق

     با ثبات­ ترین مشخصه­ای که می­توان برای دنیای کنونی کسب و کار معرفی نمود، همانا “تغییر مداوم و عدم اطمینان” حاکم بر آن است. همزمان با شروع قرن ۲۱ دستیابی به موفقیت و بقا مشکل و مشکل­تر می­شود و این واقعیت ناشی از ظهور عصر تجاری جدیدی است که تغییر، یکی از خصوصیات اصلی­اش م­باشد. شرکتها یا سازمانهای تولیدی از دونظر با این چالش دست و پنجه نرم م­کنند. از یک طرف تکنولوژیها و فن آوریهای جدیدی که در تولید بوجود آمده، باعث گردیده که تکنولوژی­های قدیمی از دور خارج شوند و از طرف دیگر مشتریان امروزی به دنبال محصولات و خدمات جدید با کیفیت بهتر و خدمات مناسب­تر می­باشند و نیازهای آنان دائما در حال تغییر است. توانایی سازمانها در واکنش به تغییرات سریع محیط و پاسخگویی به خواسته های مشتریان در شرایط رقابتی امروز، از مهمترین امتیازات به شمار می­آید. سازمانها به عنوان سیستم­های باز اجتماعی باید مکانیزمها و ساختارهای داخلی خود را با توجه به اصل تنوع ایجابی، متناسب با پیچیدگی محیط، متنوع و پیچیده سازند و در تعامل پیوسته با محیط، هم در عناصر اصلی تشکیل دهنده خود (ساختار، کارکردها، نقش ها، رفتارها و اهداف) و هم در بعضی از عناصر محیطی تغییراتی را بوجود آورند (رجب­زاده و شهائی، ۱۳۸۵). بدین منظور چابکی پارادایم جدیدی است که پاسخگویی و رقابت ­پذیری را افزایش می­دهد و می­توان آن را به عنوان توانمندی بقا و پیشرفت در یک محیط رقابتی (که ویژگی اساسی این محیط تغییر و عدم اطمینان است) تعریف نمود که به صورت سریع و موثر به بازارهای در حال تغییر بر اساس خواسته مشتری عکس العمل نشان می­دهد.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله