خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

کاهش تلفات در خطوط فشار ضعیف

شبکه قدرت شامل سه بخش تولید،انتقال و توزیع نیرو است.انرژی الکتریکی پس از تولید در نیروگاه ها و عبور از شبکه های  انتقال و توزیع به مصرف کنندگان می رسد در این مسیر مقداری از انرژی به دلایل مختلف تلف می شود قدمت بحث تلفات به اندازه قدمت صنعت برق میباشد و مسلما تلفات و معضلات این پدیده بسیار قدیمی است ولی انچه باعث شده تا این مشکل همچنان به عنوان بحثی بروز در جامعه مهندسی برق مطرح باشد تبعات اقتصادی و هزینه های گزافی است که از این بابت پرداخت می شود.

بنابراین ضرورت پرداخت به بحث تلفات در جامعه مهندسی برق ایران یک ضرورت انکار ناپذیر  و آشکار به شمار می رود با توجه به معتبرترین آمار در دسترس از میزان تلفات ۳/۲۳درصد کل سطوح سیستم برق کشور اعم از تولید ،انتقال و توزیع برای بخش توزیع ۵۵ درصد از این مقدار یعنی ۹/۱۲درصد از تلفات را به خود اختصاص می دهد و این در حالی است که تلفات موجود  در سطوح انتقال و تولید تقریبا اجتناب ناپذیر است اما نکته به همین جا ختم نمی شود زیرا تلفات توان که با مجذور بارهای عبوری از اجزا  سیستم متناسب است در ساعت پیک بار از مقدار متوسط تلفات توان بسیار بیشتر خواهد بود این بدان معناست که در زمان  پیک بار بیشترین تلفات را خواهیم داشت با بررسی شبکه های توزیع مشخص می شود که با اتخاذ تمهیداتی میتوان از میزان تلفات تا حدود  زیادی کاست در مجموع عوامل موثر در تلفات شبکه های توزیع دارای تعداد زیادی هستند که به طور کلی میتوان آن را به دوسته تلفات فنی شبکه و تلفات غیر فنی شبکه تقسیم کرد که تلفات فنی شبکه به شرح زیر است.

۱- تلفات ناشی از شرایط محیطی (تلفات ناشی از کرونا و رطوبت- تلفات ناشی از گرد و غبار و آلودگی هوا- تلفات ناشی از برخورد و اتصال شاخه درختان)

۲- تلفات کنتور و وسایل اندازه گیری (عدم دقت در اندازه گیری)

۳- تلفات ناشی از ضریب توان نامناسب

۴- تلفات ناشی از نامتعادلی بار در فازها و توزیع تکفازه فشار ضعیف  تلفات در اثر استفاده از لوازم و تجهیزات نامرغوب

۵- تلفات طراحی های نامناسب (عدم استفاده از ترانسفورماتورهای با قدرت مناسب- عدم نصب ترانسفورماتورها در مرکز ثقل بار)

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله