خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

کد نویسی توزیع گرما بر روی یک صفحه

در این پروژه با استفده از روش حل عددی (CFD) به بررسی توزیع انتقال حرارت درون یک صفحه تخت پرداخته شده است. این صفحه دارای تولید انرژی درونی است که برابر با ۱۰۰۰ وات بر متر مربع می باشد و دمای دو ضلع آن صفر درجه سانتیگراد و دمای یک ضلع آن ۱۰۰ درجه سانتیگراد و آخرین ضلع آن نیز عایق می باشد. در این پروژه بعد از اثبات روابط و گرفتن خروجی از کد نوشته شده با زبان Fortran95، نتایج با نرم افزار Fluent مقایسه شده است. (پروژه همراه با کد فرترن است و تغییر شرایط مرزی در آن امکان پذیر می باشد)

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله